Personakt Antavla

Jon Mickelsson

Bonde. Blev 53 år.

Far:VII:21 Mickel Jonsson (1687 - )
Mor:VII:22 Kerstin Jönsdotter (1692 - )

Född:1719-07-03 Rappsta nr 1, Trönö sn, HÄL 1)Födelsenotisen på uppslaget reserverat för Rappsta (nr 1) i Trönö äldsta ministerialbok lyder: "A.o 1719 d. 3. Julii föddes en Son af bemelte föräldrar [dvs. Mickel Jonsson och hu. Kerstin Jönsdotter i Rappsta] som döptes d. 5 Ejusd. wid nampn Jonas". Faddrar: Komminister herr Anders Grip; Lars Jonsson i Rappsta och hans ej namngivna hustru; Nils Jönssons hustru i Tygsta Anna Johansdotter; Erik Jönsson i Tygsta; Per Jonssons ("Pehr Jons") dotter i Rappsta Brita.
Bonde:omkring 1749 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL 2)
Fadderskap:1750-01-01 Rappsta nr 1, Trönö sn, HÄL 3)Jon Mickelsson i Svarven och hans ej namngivna hustru står 1750 som faddrar till Mickel (f. 1750-01-01 och döpt samma dag), son till bonden Jöns Mickelsson och hu. Sigrid Persdotter i Rappsta nr 1, Trönö sn.
Övrigt tingsärende:1752 Norrala sn, HÄL 4)Husförhörslängden för 1752 avslutas med följande notering: "Hustru Kjerstin i Swarfwen angifwit sina foster-Barn för olydna [sic]. Men som intet brott specificerades, och Grannarne enhälligt intygade det Jon Mickelsson och dess Hustru altid lefwat tyst, stilla och sachtmodigt, så uptogs et sådant angifwande icke widare."
Fadderskap:1760 Sand+ (Svarven), Norrala sn, HÄL 5)Jon Mickelsson och hu. Margta i Svarven står 1760 som faddrar till Kristina Cecilia (f. 1760-08-10), dotter till [pastorsadjunkten] Petrus Hambraeus och hu. Kristina Elfvik. Födelsenotisen är införd bland födda i prästgården, men familjen bodde åtminstone 1759 i Svarven, sannolikt på Sand.
Bosatt:till 1772-08-29 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL 6)Jon Mickelsson och Margta Persdotter skrivs på uppslaget för födda i "Swarfwen N.o 2." [sic - ska vara nr 1] i samband med barnens födelse 1749-1757. (För slutdatum, se dödsnotisen.)
Död:1772-08-29 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL 7)Dödsnotisen på sidan för avlidna i "Swarfwen. N. 1." lyder: "Jon Mickelson 1772. d. 29 Augusti, född i Trönö och Rapsta by 1719, blef antagen til Foster Son, hos Eric Nilsson, som ofwanföre nämbnes; gift med Margta Persdotter ifrån Glamstad [i Trönö]. lefwat sachtmodigt. Siuknade uti en swår och mattande siukdom i Maji månad; begrafdes den 13 September, 53 år gl." [C:3, p. 496] Den hänvisning som ges i dödsnotisen syftar på dödsnotisen för bonden Erik Nilsson, d. 1751-05-22, där det sägs: "Barnlös med begge giften. född i Tröne." [C:3, p. 496]

Familj med Margareta Persdotter (1722 - 1773)

Vigsel: 2)

Barn:
Kerstin Jonsdotter (1749 - 1821)
Anna Jonsdotter (1752 - )
Brita Jonsdotter (1755 - 1823)
Erik Jonsson (1757 - )

Noteringar

Brodern Lars Mickelsson blev bonde på grannhemmanet Vad nr 1 (se dennes personakt).
---
I husförhörslängden 1752, förhör i "Kungsgårds Rota" den 13 mars, skrivs för Svarven nr "2" [sic - ska vara nr 1] [AI:1, 1752, p. 20]:
Hu. Kerstin, 42 år. I betygskolumnerna står: "Swag. NB."
Jon Mickelsson, 33 år. [Luthers katekes:] "bene"
Hu. Margta, 29 år. I kommentarskolumnen: "in puerperio" [dvs. i barnsäng]
Dotter Kerstin, 4 år
D:o Anna, "född i År. d. 3 Martii."
Ture Mårtensson ("Mårtsson"), 16 år. [Luthers katekes:] "bene"
Gamla pigan Kerstin, 56 år, "abs." [dvs. frånvarande]
Pigan Karin Abbore ("Abbor"), 30 år. [Luthers katekes:] "bene".
---
I husförhörslängden 1771 skrivs för "Svarfven 1." [AI:1, 1771, p. 27]:
Jon Mickelsson (f. 1719-07-03), 43 år. [Innantilläsning:] "beneq"; [Luthers katekes:] "bene"
Hu. Margta (f. 1722-09-07), 50 år. [Luthers katekes:] "bene"
"Måg" Erik Larsson (f. 1743-06-24), 31 år. [Innantilläsning:] "beneq"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene"
Hu. Kerstin (f. 1749-04-10), 23 år. [Innantilläsning:] "bene"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene"
"Br.[oder]" Erik (f. 1757-03-25), 15 år. [Innantilläsning:] "beqm"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "beqm"
"Syst." Brita (f. 1755-04-09), 17 år. [Innantilläsning:] "bene"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene"
Gamla pigan Maria [namnet otydligt p.g.a. rättning; det först skrivna namnet verkar ha varit Brita] (f. 1705-11-01), 67 år. I kommentarskolumnen: "abs." [dvs. frånvarande] och därefter tillagt "död."


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1719 Födelse 1719-07-03 Rappsta nr 1, Trönö sn, HÄL.  1)
1722 2 år Systern Brita Mickelsdotter föds 1722-06-15 Rappsta nr 1, Trönö sn, HÄL 8).
1722 3 år Makan Margareta Persdotter föds 1722-09-07 Glamsta nr 2, Trönö sn, HÄL 9).
1726 6 år Brodern VI:11 Lars Mickelsson föds 1726-04-02 Rappsta nr 1, Trönö sn, HÄL 8).
~1749 Bonde omkring 1749 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL.  2)
1749 29 år Dottern Kerstin Jonsdotter föds 1749-04-10 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL 6).
1750 30 år Fadderskap 1750-01-01 Rappsta nr 1, Trönö sn, HÄL.  3)
1751 Brodern Jöns Mickelsson dör 1751 Rappsta nr 1, Trönö sn, HÄL 10).
1752 Övrigt tingsärende 1752 Norrala sn, HÄL.  4)
1752 32 år Dottern Anna Jonsdotter föds 1752-03-03 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL 6).
1755 35 år Dottern Brita Jonsdotter föds 1755-04-09 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL 6).
1757 37 år Sonen Erik Jonsson föds 1757-03-25 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL 6).
1760 Fadderskap 1760 Sand+ (Svarven), Norrala sn, HÄL.  5)
<1772 Bosatt till 1772-08-29 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL.  6)
1772 53 år Död 1772-08-29 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL.  7)

Källor

1)Trönö C:1, p. 53
  
2)Se Bosatt
  
3)Trönö C:2, födelsebok 1728-1760, p. 88, Genline ID: 2102.19.68800
  
4)AI:1, 1752, sista sidan (opag.)
  
5)C:3, p. 344b
  
6)C:3, p. 326
  
7)C:3, p. 496
  
8)Trönö C:1, p. 168
  
9)Trönö C:1, index
  
10)Trönö C:1, p. 54