Personakt Antavla

Augustin Roberg

Komminister. Blev 65 år.

Far:Erik Andersson Roberg
Mor:Maria Sporrong

Född:1721-09-08 Börstils sn, UPP 1)
Bosatt:prästgården+, Skogs sn, HÄL 1)
Student:från 1738-10-13 Uppsala universitet, Uppsala, UPP 2)
Adjunkt, pastors-:från 1750 till 1753 Skogs sn, HÄL 1)
Prästvigd:1750-05-01 2)
Komminister (Kaplan):från 1754 till 1763 Skogs sn, HÄL 1)
Komminister (Kaplan):från 1763 Söderala pastorat, HÄL 1)
Bosatt:från 1763 Söderala sn, HÄL 1)
Död:1787-06-22 Söderåker, Söderala sn, HÄL 3)Dödsnotisen från 1787 i Söderala dödbok lyder: "["Nummer och Hemvist.":] N. 14. Söderåker ["Person":] Herr Com(m)inister Augustin Roberg ["födelseort och år.":] Börstel 1721 d: 8 Sept. ["Ålder":] 65 5/6 år ["kunskap":] - ["Lefwerne":] - ["Sjukdom":] fölgder af Gikt och slag". Han dog den 22 juni och begravdes den 26. Under "Omständigheter" anges: "Fadren Bonden Eric Andersson Roberg, Modren hustr. Maria Sporrong i Börstel och Bankö. År 1729 begynte Han läsa och 1736 inskrefwen i Upsala Cathedr. Schola. studerade derstädes 2.ne år, och blef därpå Student 1738 d. 30 September. Merendels wid Academin till 1750, då han d: 1 Maji vigdes till Präst och försändes till Pastoris Stillmarks Adjunkt i Skog och förestod ensam Församlingen, så wida Pastor ibidem dog snart efter dess ditkomst, till 1753 [de två sista siffrorna är otydliga], då han förordnades till H.r Pastor Monteens Adjunct här i Söderala, men förblef här endast 1 år; så wida Han på Skog församlings enhälliga kallelse undfeck fullmagt som Comminister därstädes 1754 och samma år ditflyttade Samma År 1754 ingeck han ett lyckligt äktenskap med Afl:dne Herr kyrkoherdens i Skog Petri Stillmarks dotter, Anna Catharina Stillmark, och haft med Henne 3 barn, 2.ne söner och 1 dotter. År 1763 d: 1 Maji flyttade efter enhällig kallelse till Sacellanien härstädes. Samma år för hitflyttnigen feck känning 1sta gången af slag, men blef fullkoml. restituerad. År 1773 då han stod på resan till Upsala att få Pastorat, komen(?) för att söka Norrala Pastorat feck han ett förnyat slag, och blef ur stånd satt att sedermera gjöra ågon tjenst, ehuru restituerad han nu blef till kroppshälsan; ty Talegåfvan blef oredig och tankekraften turberad. År 1786 i början af Dec. nytt recidiv af slag. Därefter infuno sig flera krämpor. I Januarii detta år mera kännbart besärad af styg och väder, och werk stundom i undre lifvet stundom i sidan. D: 8 Junii lades Aldeles till sängs och den 22 kl. 1 1/2 eft. midd. stilla och sal.n insomnade. (---)"
Bouppteckning:1787-08-10 Söderåker, Söderala sn, HÄL 4)Den utförliga bouppteckningen inleds: "År 1787 den 10 och 11 Augusti hölls Laga Boupteckning uti Afledne Herr Comministern Augustin Robergs Sterbhus, sedan Han med döden afgått den 22 Junii detta År: och Dess efterlemnade Enka Fru Anna Catharina Stillmark sidstledne 29 Julii äfven dödeligen afgått: och lemnat efter sig tvänne Barn, Sonen Studiosus Eric Augustin Roberger Myndig, och ogifta Dottren Mademoiselle Hedvig Maria Roberg. Såsom Bouptecknings och Wärderings Män voro undertecknade neml. Herr Kyrkoherden Magister Anders Ad: Grundén, Regementsskrifvaren Herr Nils Berglund och Nämdemannen Nils Jonsson uti Kingsta kallade och närvarande." Undertecknande bytesdeltagare är "Hedvig M: Roberg"; "E. Roberger". (Att bouppteckningen skedde i Söderåker i Söderala framgår av dödsnotisen.)

Familj med Anna Katarina Stillmark (1728 - 1787)

Vigsel:1754-10-06 Skogs sn, HÄL 2)

Barn:
Johan Petrus (Petter) Roberg (1755 - )
Hedvig Maria Roberg (1757 - 1788)
Anna Katarina Roberg+ (1759 - 1759)
Margareta Katarina Roberg+ (1761 - )
Erik Augustin Roberger (Roberg) (1766 - 1805)

Noteringar

I Humble, Nils C: Socknen på Ödmorden. Anteckningar till Skogs sockens historia (första utg., Lund 1944), s. 553, anges om Augustin Roberg bland komministrar i Skog:
"8. Augustin Roberg 1754-1761. Rosl. Född i Börstil 1721 8/9, stud. Upps. 1738 13/10, pvgd 1750 1/5, kommin. här 1754, kommin. i Söderala 1761 23/9, död 1787 22/6.
Gift i Skog 1754 6/10 med Anna Katarina Stillmark, född i Danviken 1728 23/10, död i Söderala 1781 29/7, dotter till kyrkoh. nr 12 [dvs. Petrus Stillmark].
Barn: Johan Petter f. i Skog 1755 13/7, kanslist i Gävle. Hedvig Maria f. 1757 27/2, död 1788 15/2. Anna Katarina f. 1759 26/11, död s. å. 7/12. Margareta Katarina f. 1761 3/4, död 1763 25/3. Erik Augustin Roberger f. 1766 19/1 i Söderala, kommin. i Ljusdal, död 1805 21/2."
---
I husförhörslängden för Söderala sn 1768-1775 skrivs under "Sätteråker" [Söderala AI:4B, husförhörslängd 1768-1775, uppsl. 10, Genline ID: 1884.16.64200]:
Komminister Augustin Roberg (f. 1721 [otydligt datum])
Hu. Anna Katarina Stillmark (f. 1728-0x-1x)
Son "Joh: Petr: Roberg" (f. 1755-07-13)
Son Erik Augustin (f. 1766-01-1x)
Dotter Hedvig Maria (f. 1757-03-27).


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1721 Födelse 1721-09-08 Börstils sn, UPP.  1)
1728 7 år Makan Anna Katarina Stillmark föds 1728-10-13 Danviken, Stockholm 2).
>1738 Student från 1738-10-13 Uppsala universitet, Uppsala, UPP.  2)
>1750 Adjunkt, pastors- från 1750 till 1753 Skogs sn, HÄL.  1)
1750 28 år Prästvigd 1750-05-01.  2)
>1754 Komminister (Kaplan) från 1754 till 1763 Skogs sn, HÄL.  1)
1754 33 år Vigsel Anna Katarina Stillmark 1754-10-06 Skogs sn, HÄL.  2)
1755 33 år Sonen Johan Petrus (Petter) Roberg föds 1755-07-13 Skogs sn, HÄL 2).
1757 35 år Dottern Hedvig Maria Roberg föds 1757-02-27 Skogs sn, HÄL 2).
1759 38 år Dottern Anna Katarina Roberg+ föds 1759-11-26 Skogs sn, HÄL 2).
1759 38 år Dottern Anna Katarina Roberg+ dör 1759-12-07 Skogs sn, HÄL 2).
1761 39 år Dottern Margareta Katarina Roberg+ föds 1761-04-03 Skogs sn, HÄL 2).
>1763 Komminister (Kaplan) från 1763 Söderala pastorat, HÄL.  1)
>1763 Bosatt från 1763 Söderala sn, HÄL.  1)
1766 44 år Sonen Erik Augustin Roberger (Roberg) föds 1766-01-19 Söderala sn, HÄL 2).
1787 Makan Anna Katarina Stillmark dör 1787 Söderåker, Söderala sn, HÄL 3).
1787 65 år Död 1787-06-22 Söderåker, Söderala sn, HÄL.  3)
1787 65 år Bouppteckning 1787-08-10 Söderåker, Söderala sn, HÄL.  4)

Källor

1)Se Död
  
2)Humble, Nils C: Socknen på Ödmorden. Anteckningar till Skogs sockens historia (första utg., Lund 1944), s. 553
  
3)Söderala E:2
  
4)Bouppteckningar 1787-1789, nr 19, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA