Personakt

Anders Andersson Orre

Kronobåtsman.

Fadderskap:1695 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL 1)Båtsmannen Anders Andersson Orre, utan angiven vistelseort, står 1695 som ungfadder till Margareta (f. 1695-12-25), dotter till landbonden Olof Jönsson och hu. Sigrid Persdotter i Närby nr 1.
Bosatt:omkring 1702 Ale, Norrala sn, HÄL 2)
Kronobåtsman:omkring 1702 Båtsmansrote 108+ (omfattade 1737 Ale nr 1, Ale nr sub 1, Ale nr 2, Ale nr 3, Närby nr 2, Närby nr 3), Norrala sn, HÄL 3)Orre användes i början av 1700-talet som tillnamn för båtsmännen i Ale och Närby.
Fadderskap:1716 Ringa, Norrala sn, HÄL 4)"Anders And: Årre" och "Hust: Lisbeta Olsd.r", utan angiven vistelseort, står 1716 som faddrar till Jöns (f. 1716-11-17), son till båtsman Jöns Olsson Ring i Ringa och Kerstin Olsdotter.
Fadderskap:1719 Svarven+, Norrala sn, HÄL 5)"Anders Orre i Närby" och "Hust. Lisbeta Olsd.r" står 1720 som faddrar till Karin (f. 1720-08-17), dottre till Hans Jonsson Aborre och hu. Karin Andersdotter, utan angiven vistelseort i socknen. (Av Hans' dödsnotis framgår emellertid att han varit bosatt i Svarven.)
Bosatt:omkring 1720 Närby, Norrala sn, HÄL 6)
Fadderskap:1721 Ale nr sub 1, Norrala sn, HÄL 7)"Anders And. Orre och Hust Elisabeth Olsd.r", utan angiven vistelseort, står 1721 som faddrar till Olof (f. 1721-12-31, döpt 1721-01-01), son till bonden Per Olsson och Brita Eriksdotter i Ale nr sub 1.
Fadderskap:1725 Källene nr 3, Norrala sn, HÄL 8)"And. And: Orre" och "Hust: Elisabeth", utan angiven vistelseort, står 1725 som faddrar till Jakob (f. 1725-10-20), son till Erik Jakobsson och hu. Ingrid i Källene nr 3.
Fadderskap:1726 Norrala sn, HÄL 9)Anders Andersson i Hamre och hu. Elisabet Olsdotter står 1726 som faddrar till Margta ("Martha") (f. 1726-02-23), "Oäckta Barn, Länssm. Knutssons Änckas, Martha Portuans; hwars Fader föregifwes wara H.r Capit. Lorin i Styfje." Vid samma tillfälle står Olof Andersson Lundberg och Kerstin Andersdotter i Hamre som ungfaddrar.
Fadderskap:1726 Hamre+, Norrala sn, HÄL 4)Anders Andersson i Hamre och hu. Elisabet Olsdotter står 1726 som faddrar till Kerstin ("Christina") (f. 1726-09-15), dotter till Olof Åman och hu. Margareta Persdotter, utan angiven vistelseort i socknen. Födelsenotisen är införd i avdelningen för båtsmansfolk och övriga.
Bosatt:omkring 1726 Hamre, Norrala sn, HÄL 6)

Familj med Elisabet Olsdotter

Vigsel: 3)

Barn:
Olof Andersson Lundberg (1702 - )
Gertrud Andersdotter+ (1705 - )
Kerstin Andersdotter (1705 - )
Anders Andersson+ (1707 - )
Kerstin Andersdotter (1709 - )

Noteringar

Hans namn - "Cronones Båtsman Anders Andersson Orre i Alii" - står som egen rubrik i avdelningen för båtsmansfolk. I barnen Olofs, Gertruds och Kerstins födelsenotiser benämns han endast Anders Orre. [C:1, f. 90v]
Han eller hans hustru kan ha haft en koppling till Ringa, eftersom de som faddrar för barnen väljer flera personer bosatta i eller bördiga från Ringa (Anders Gisselsson i Svarven, båtsman Johan Snar med hustru, Gissel Svensson och Sigrid Olofsdotter i Ringa).
Han nämns som "Anders Orre Båtsman" i samband med dottern Kerstins födelse 1709. [C:2, uppsl. 99]


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1695 Fadderskap 1695 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
~1702 Bosatt omkring 1702 Ale, Norrala sn, HÄL.  2)
~1702 Kronobåtsman omkring 1702 Båtsmansrote 108+ (omfattade 1737 Ale nr 1, Ale nr sub 1, Ale nr 2, Ale nr 3, Närby nr 2, Närby nr 3), Norrala sn, HÄL.  3)
1702 Sonen Olof Andersson Lundberg föds 1702-08-11 Ale, Norrala sn, HÄL 10).
1705 Dottern Gertrud Andersdotter+ föds 1705-06-05 Ale, Norrala sn, HÄL 10).
1705 Dottern Kerstin Andersdotter föds 1705-06-05 Ale, Norrala sn, HÄL 10).
1707 Sonen Anders Andersson+ föds 1707-01-06 Ale, Norrala sn, HÄL 10).
1709 Dottern Kerstin Andersdotter föds 1709-01-10 Ale+, Norrala sn, HÄL 5).
1716 Fadderskap 1716 Ringa, Norrala sn, HÄL.  4)
1719 Fadderskap 1719 Svarven+, Norrala sn, HÄL.  5)
~1720 Bosatt omkring 1720 Närby, Norrala sn, HÄL.  6)
1721 Fadderskap 1721 Ale nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  7)
1725 Fadderskap 1725 Källene nr 3, Norrala sn, HÄL.  8)
1726 Fadderskap 1726 Norrala sn, HÄL.  9)
1726 Fadderskap 1726 Hamre+, Norrala sn, HÄL.  4)
~1726 Bosatt omkring 1726 Hamre, Norrala sn, HÄL.  6)

Källor

1)C:1, f. 33v
  
2)Jämför barnens födelsenotiser
  
3)Se informationen om övriga händelser
  
4)C:2, uppsl. 108
  
5)C:2, uppsl. 99
  
6)Se Fadderskap
  
7)C:2, uppsl. 9
  
8)C:2, uppsl. 73
  
9)C:2, uppsl. 110
  
10)C:1, f. 90v