Personakt Antavla

Ablun [!] Jönsdotter

Far:X:963 Jöns [!] Persson (~1625 - 1704)
Mor:X:964 Margareta [!] Joakimsdotter (~1627 - 1703)

Född:Edvik nr 2+, Norrala sn, HÄL 1)Jag bedömer det som att Ablun troligen var till bonden Jöns Persson och Margareta Joakimsdotter i Edvik:
1. Namnet Joakim är unikt för bygden; den ende med detta namn i hela pastoratet vid tiden för Margaretas födelse är just Joakim Hansson i Svartvik.
2. Kyrkoherden Laurentius Jacobi Norelius var flitig med att notera i begravningsnotiserna om vederbörande var född utanför socknen. Ingen sådan uppgift ges om Margareta, trots att han i övrigt är detaljerad om hennes leverne.
3. Joakim Hansson var kyrkoherdeson och han tillhörde en familj som varit socialt framträdande i socknen. Margaretas makes bror var likaså kyrkoherde. Hennes två döttrar gifter in sig i de två mest inflytelserika familjerna i socknen vid denna tid. Det vill säga, de ger intryck av att tillhöra samma sociala krets.
 
Bosatt:Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 2)Hon nämns på uppslaget för detta hemman endast i samband med att hon gifte om sig med Nils Persson. Av fadderskapsuppgifterna framgår emellertid att hon varit bosatt där redan 1689.
Fadderskap:1690 Svarven nr 2 ("Heden nr 1"), Norrala sn, HÄL 3)Ablun Jönsdotter och maken Lars Jakobsson står 1690 som faddrar till Lars (f. 1690-03-27), son till bonden Gullik Mickelsson och hans hu. Karin Persdotter i Svarven nr 2.
Fadderskap:1690 Styvje nr 2, Norrala sn, HÄL 4)Hon och maken Lars Jakobsson står 1690 som faddrar till Per (f. 1690-10-17), son till bonden Olof Mickelsson och hu. Elin Jönsdotter i Styvje nr 2.
Fadderskap:1693 Edvik nr 2, Norrala sn, HÄL 5)Ablun Jönsdotter och maken Lars Jakobsson står 1693 som faddrar till Olof (f. 1693-07-04), son till bonden Joakim Jönsson och hu. Göli(n) Olofsdotter i Edvik nr 2.
Fadderskap:1703 Ingsta nr 1, Norrala sn, HÄL 6)Hon och maken Nils Persson står 1703 som faddrar till Jonas (f. 1703-06-25), son till bonden Sven Jonsson och hu. Kerstin Persdotter i Ingsta nr 1.
Fadderskap:1704 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 7)Hon och maken Nils Persson står 1704 som faddrar till Sara (f. 1706-08-27), dotter till Anders Andersson och hustrun Karin Johansdotter i östra Kungsgården.
Fadderskap:1715 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL 8)"Nils Pärsson Båtsman" och "Hust: Ablun Jönsd.r", utan angiven vistelseort, står 1715 som faddrar till Helena (f. 1715-02-18), dotter till bonden Mårten Jonsson och hu. Margareta Eriksdotter i Edvik nr 1.
Omnämns:1744-10-07 9)I samband med att Pål Persson i Kolsta (nr 2) överlämnat hemmanet till sonen Hans Pålsson 1744-10-07 upprättades en förteckning över skulderna. Där upptas bl.a. "Båtsmans hufwudlega til Lars Starks moder Hustru Apolonia __ 77. [daler]".

Familj med Lars [!] Jakobsson (~1667 - 1697)

Vigsel:

Barn:
Brita Larsdotter (1686 - 1729)
Margareta Larsdotter (1689 - 1692)

Familj med Nils [!] Persson

Vigsel:1698-11-20 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 2)Vigselnotisen för hennes andra gifte lyder: "1698. Dom. 22. post Trinit. wijgdes Nils Person ifrån Hambre, med Hustro Ablun Jönsdotter, Sal. Lars Jakobsons Effterlåtna."

Barn:
Lars Nilsson Frisk (Stark) (~1699 - 1742)
Karin Nilsdotter (1707 - )
Per [!] Nilsson

Noteringar

Hennes släktförhållanden finns utredda i U. Sikeborg: "Johannes Joachimi, kyrkoherde i Hamrånge, Gästrikland, och hans ättlingar fram till 1600-talets slut", Släkt och Hävd 1991:3-4, s. 416.
Hennes namn nämns inte i på uppslaget för Kungsgården. [C:1, f. 46v, 47r]


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1625 Fadern X:963 Jöns [!] Persson föds beräknat 1625 Edvik nr 2+, Norrala sn, HÄL 1).
~1627 Modern X:964 Margareta [!] Joakimsdotter föds beräknat 1627 10).
1658 Systern IX:482 Helena [!] Jönsdotter föds 1658-07-04 Edvik nr 2, Norrala sn, HÄL 11).
~1667 Maken Lars [!] Jakobsson föds beräknat 1667 Kungsgården nr 1-2+, Norrala sn, HÄL 1).
1686 Dottern Brita Larsdotter föds 1686 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 12).
1689 Dottern Margareta Larsdotter föds 1689-02-13 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 13).
1690 Fadderskap 1690 Svarven nr 2 ("Heden nr 1"), Norrala sn, HÄL.  3)
1690 Fadderskap 1690 Styvje nr 2, Norrala sn, HÄL.  4)
1692 Dottern Margareta Larsdotter dör 1692 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 10).
1693 Fadderskap 1693 Edvik nr 2, Norrala sn, HÄL.  5)
1697 Maken Lars [!] Jakobsson dör 1697 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 11).
1698 Vigsel Nils [!] Persson 1698-11-20 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL.  2)
~1699 Sonen Lars Nilsson Frisk (Stark) föds beräknat 1699 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 11).
1703 Fadderskap 1703 Ingsta nr 1, Norrala sn, HÄL.  6)
1703 Modern X:964 Margareta [!] Joakimsdotter dör 1703 Edvik nr 2, Norrala sn, HÄL 10).
1704 Fadderskap 1704 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL.  7)
1704 Fadern X:963 Jöns [!] Persson dör 1704 Edvik nr 2, Norrala sn, HÄL 10).
1707 Dottern Karin Nilsdotter föds 1707-03-31 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 13).
1715 Fadderskap 1715 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL.  8)
1729 Dottern Brita Larsdotter dör 1729 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 10).
1742 Sonen Lars Nilsson Frisk (Stark) dör 1742-08-23 14).
1744 Omnämns 1744-10-07.  9)
1748 Systern IX:482 Helena [!] Jönsdotter dör 1748-02-25 Styvje nr 2, Norrala sn, HÄL 15).

Källor

1)Baserat på indicier
  
2)C:1, f. 47r
  
3)C:1, f. 72v
  
4)C:1, f. 66v
  
5)C:1, f. 14v
  
6)C:1, f. 40v
  
7)C:1, f. 102v
  
8)C:2, uppsl. 39
  
9)Bouppteckningar 1734-1764, nr 27, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
10)Se Begravning
  
11)Se Död
  
12)Se Dop
  
13)C:1, f. 46v
  
14)C:3, p. 508
  
15)C:3, p. 461