Personakt Antavla

X:561 Gustav Silvastsson (Vastesson)

Bonde.

Far:XI:1121 Silvast (Vaste) Gustavsson

Född:Daglösa nr 3+, Trönö sn, HÄL 1)Att Gustav Silvastsson (Vastesson) med all sannolikhet är son till företrädaren på hemmanet Silvast (Vaste) Gustavsson indikeras av de för bygden praktiskt taget unika namnen Gustav och Silvast. Ingen uppgift finns heller i domböckerna om att hemmanet skulle ha gått ur släkten.
Bonde:från 1611 till 1619 Daglösa nr 3, Trönö sn, HÄL 2)
Bosatt:till 1619 Daglösa nr 3, Trönö sn, HÄL 3)
Död:1619 Trönö sn, HÄL 4)"'Oluff Jonae' [dvs. kyrkoherden i Norrala och Trönö Olaus Jonae Chrochius] var en av dem som 1619 vittnade mot knekten Mickel Jönsson i Fly, [s. 163] Trönö, vilken hade mördat Gustav Vastesson i Daglösa (nr 3), likaledes i Trönö, att 'Mickel Jönsson tvenne resor slog stopet utur händerne på Hans Persson som där i gården då hade trolovat sin hustru. Sade så förnämnde Göstaf Vastesson, kan ske du låter nu få se din gamla avund, och fällte så någre okvädens ord tillhopa, något litet där efter geck förnämnde knekt oförmärkt bak om förnämnde hederlige herr Olof och flere som sutte på ett äng (där de hade följt kyrkeherden till väg) och slog där förnämnde bonde i ryggen med en tällekniv så att han femte dagen näst där efter blev död och knekten fängslades i samma stunden som han gärningen gjorde, här till kunde han icke neka utan sådant tillstod och bekände. Därför är han dömder ifrån livet.' (Efter hovrättens sanktionering 1619 14/9 av underrättens dom avrättades Mickel Jönsson.)"

Familj med ?

Barn:
IX:281 Silvast (Vaste) Gustavsson
N.N. [!] Gustavsdotter+

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
>1611 Bonde från 1611 till 1619 Daglösa nr 3, Trönö sn, HÄL.  2)
<1619 Bosatt till 1619 Daglösa nr 3, Trönö sn, HÄL.  3)
1619 Död 1619 Trönö sn, HÄL.  4)

Källor

1)Baserat på indicier
  
2)Meddelat av: Berglöw, Gösta, Borg 3087, 826 94 Norrala
  
3)Se Död
  
4)Sikeborg, Urban: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt (...)", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 162-163