Personakt

Anders Avander

Jordtransaktion:1665-04-20 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL 1)I det gamla gårdsarkivet för Stornärby ingår följande handling: "Tillstår och bekenner Jagh Vndertächnat, at hafwa anammat och Vpburi, [sic] af Vnderlagman J Helingeland Ehrbore [sic] och Wälbetrodh Lars Larss: Nerbelio min K: hustros tillfallandhe mödhernes Arff J huuss och Jordh, Så och effter hennes Sahl: Morbrodher Oluf Larsson, och min hustros Syster Sahl: Karin Grubb, Tillhopa rächnadt thre måhl: otta och een fämpte deels fampn Jordh i Skat 17 1/2 [penningar]: Och dherföre Vpburit i redhee Peng:r siutton D.r 18 /ör Kopp: My:t och för huussen Elffue D: 3 /ör Kop: My[nt] till fulle nöijo dhen sidste Penningen, medh dhen första Effter migh öfwergifne Rächningh: Dherför afhänder Jagh ifrån migh, och min Hustro och tillkommandhe Arfwingar samma förreskrefne Huuss och Jordh; Och dhen tilägnar mehrabe:te min hustros Kiäre Morrbrodher Ehrborn och Wälbetrodh Lars Larss: och hans älskelige K: hustro och effterkommandhe arfwingar, föddan och oföddan till en Arftl: ägendom Item hafwer Jag Vpburi [sic] dhe Löössören som effter min hustros Sahl: Morbr:r Oluf Larss: till Arfs föll J Peng:r Tiugu Fyra D:r 24 1/2 /öre Kop: My[n]t, Och dherföre skiälligit interesse som min hustros Fadher Wäl:d Jacob Grubb till sigh anammat hafwer, At detta i sanningh ähr, betyger iagh med min egen handh och Stijll; och egen hands Vndherskreft: Datum Närby dhen 20 Aprilis A:o [1]665.
Anders V. Avander.
witnäsmän
Måns [bomärke] Oloffson i Alij
Peder [bomärke] Suensson i Ringa
Olof [bomärke] Knutsson i Närby
Nils [bomärke] Persson i Alij"
 

Familj med N.N. [!] Grubb+

Vigsel: 1)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1665 Jordtransaktion 1665-04-20 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)

Källor

1)Gårdsarkiv för Närby nr 1, Norrala, i Långvinds bruks arkiv, Enskilda arkiv A93, 1679-1927, F3:3, HLA