Personakt

Erik Eriksson

Bonde. Blev ca 55 år.

Född:beräknat 1706 Mörtsjö, Arbrå sn, HÄL 1)Födelseåret är baserat på åldersuppgiften i husförhörslängden 1756 (se Noteringar). Enligt Arbrå kyrkbok föds 1706-11-13 i Mörtsjö Erik Ersson som son till Erik Persson och hu. Ella Olsdotter. [Arbrå C:1, p. 297]
Bosatt:till 1741 Mörtsjö, Arbrå sn, HÄL 2)
Immigrerade:1741 Ale nr 4, Norrala sn, HÄL 3)I avdelningen för in- och utflyttade i ministerialboken C:3 upptas: "Ali __ Eric Ersson [inflyttningsdatum:] 1741 Nov __ ifrån Arbro sockn och Mörtsiö med therstädes Adjuncti H.r Olof Sigells attest af d. 1 octob, hwaruti den(n)e dräng beskrifwes hafwa sig ärl. och wäl förehållit och brukat sin Salighetsmedel. Wardt sedan gift d. 22 Nov. med änkan hustru Chersti uti Ali."
Bosatt:från 1741 till 1761 Ale nr 4, Norrala sn, HÄL 4)
Bonde:från 1741-11-22 till 1761-09-13 Ale nr 4, Norrala sn, HÄL 4)
Död:1761-09-13 Ale nr 4, Norrala sn, HÄL 5)Dödsnotisen på sidan för avlidna i Ale nr 4 lyder: "Eric Ersson __ 1761. 13 Sept. [begravd:] 18. född af bondfolk i Arbro och Mortsiö. tog 1741 d. 22 Nov. Eric Ers [sic] Änka til hustru. lefwat barnlös, wackert och Christel. uti 56 år."
Bouppteckning:efter 1761-09-13 Ale nr 4, Norrala sn, HÄL 6)Den odaterade bouppteckningen inleds: "Upteckning på den lösa egendom som befinnes efter afl.dne Erich Ersson uti Ahle, Nårrala Sokn, dels upfördt på Inventario Längden, år 1755. d. 24 october, dels som han då wid uppteckningen sig förbehållit, Men nu är optagit." Ingen fast egendom upptas. Under rubriken "Gield som bör betalas" nämns "Mågen Pär Pärsson uti ahli". Längden undertecknas, förutom vittnena, av Olof Jonsson i Å, "förmyndare för Enkan, hustru Kiersten i ahle"; Erik Larsson i Arklo; Olof Persson i Ale. [Enligt dödsnotisen dog Erik Eriksson den 13 september 1761.]

Familj med Kerstin Jonsdotter (~1695 - 1768)

Vigsel:1741-11-22 Ale nr 4, Norrala sn, HÄL 7)Vigselnotisen på sidan för vigda i Ale nr 4 ("Ali N.o 5.") lyder: "Eric Ersson med änkan Chersti Jonsdotter 1741. 22 Nov. hwilken dräng är ifrån Arbro Sockn och Mörtsiö, hafuandes godt witnesbörd, vide pag. 302."

Noteringar

I husförhörslängden 1756, förhör den 11 februari, skrivs för Ale nr 4 [AI:1, 1756, p. 5]:
Erik Ersson, 50. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "nihil"
Hu. Kerstin (f. 1695-02-11), 61 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "nihil"
(Därefter följer Kerstins tidigare barn och mågens, Per Perssons, familj.)


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1706 Födelse beräknat 1706 Mörtsjö, Arbrå sn, HÄL.  1)
<1741 Bosatt till 1741 Mörtsjö, Arbrå sn, HÄL.  2)
1741 Immigration 1741 Ale nr 4, Norrala sn, HÄL.  3)
>1741 Bosatt från 1741 till 1761 Ale nr 4, Norrala sn, HÄL.  4)
1741 Vigsel Kerstin Jonsdotter 1741-11-22 Ale nr 4, Norrala sn, HÄL.  7)
>1741 Bonde från 1741-11-22 till 1761-09-13 Ale nr 4, Norrala sn, HÄL.  4)
1761 Död 1761-09-13 Ale nr 4, Norrala sn, HÄL.  5)
>1761 Bouppteckning efter 1761-09-13 Ale nr 4, Norrala sn, HÄL.  6)

Källor

1)Se Död
  
2)Se Immigration
  
3)C:3, p. 302 (efter p. 561!)
  
4)Se informationen om övriga händelser
  
5)C:3, p. 413
  
6)Bouppteckningar 1734-1764, nr 20, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
7)C:3, p. 14