Personakt

Erik Olsson

Bonde. Blev ca 58 år.

Född:beräknat 1645 Frösön, JÄM 1)
Bosatt:från 1673 till 1703 Å nr 2, Norrala sn, HÄL 2)Hans namn står på hemmansföreståndarens plats i uppslaget för Å nr 2, men har senare strukits och ersatts av Sven Månsson. (Jämför Bonde.)
Bonde:från 1676 till 1703 Å nr 2, Norrala sn, HÄL 3)Hustruns sonson Olof Nordlinder antecknade 1749 under att "27 [år] war Eric Ohlson bonde i Å.".
Död:1703 Å nr 2, Norrala sn, HÄL 1)
Begravd:1703-10-04 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL 3)I begravningsnotisen uppges att han var "födder uthi Jemteland på Frösönn af Ehrliga föräldrar, kom omsijder, til at försökia sin lycka,hijt til Norala, 1674, och tiente hoos höghachtad Häradshöfdingen Hr. Erich Nerbelium, dherest han En trogen Tienare war i 2. åhr. Hwar effter han begaf sig uthi ächtenskap, med gudfruchtige Danneqwinna, hustro Elijn Swensdotter, dherest han hemmanet wäl förestod. Hans ålder war 58. åhr".

Familj med IX:210 Helena Svensdotter (- 1710)

Vigsel:1676 Å nr 2, Norrala sn, HÄL 3)Hennes sonson, kyrkoherden Olof Nordlinder, antecknade 1749 på uppslaget för Å nr 2: "1676 gifte sig hust. Elin Swensdotter med Erich Ohlson".

Barn:
Olof Eriksson+ (1679 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1645 Födelse beräknat 1645 Frösön, JÄM.  1)
>1673 Bosatt från 1673 till 1703 Å nr 2, Norrala sn, HÄL.  2)
1676 Vigsel IX:210 Helena Svensdotter 1676 Å nr 2, Norrala sn, HÄL.  3)
>1676 Bonde från 1676 till 1703 Å nr 2, Norrala sn, HÄL.  3)
1679 Sonen Olof Eriksson+ föds 1679 Å nr 2, Norrala sn, HÄL 4).
1703 Död 1703 Å nr 2, Norrala sn, HÄL.  1)
1703 Begravning 1703-10-04 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL.  3)

Källor

1)Se Begravning
  
2)C:1, f. 3v
  
3)C:1, f. 4r
  
4)Se Dop