Personakt Antavla

Brita Olsdotter

Blev 44 år.

Far:Olof Persson (1716 - 1774)
Mor:Anna Olsdotter (~1721 - 1776)

Född:1752-04-18 Ringa nr 2, Norrala sn, HÄL 1)Föräldrar till "Brita": Olof Persson och Anna Olsdotter i Ringa nr 2. Faddrar: Lars Hansson och hu. Brita i Kungsgården; Per Broman och hans ej namngivna hustru i Söderhamn. Drängfadder Måns Andersson i Ringa, pigfadder Sigrid Månsdotter Ström ("Segrid Magni Ström"). [C:3, p. 306] - I husförhörslängden 1782 anges hon felaktigt med födelsedatumet 1752-04-12. [AI:1, 1782, p. 13]
Bosatt:omkring 1773 Ringa nr 2, Norrala sn, HÄL 2)I husförhörslängden 1773 skrivs bland bonden Olof Persson och hustrun Annas barn i Ringa nr 2 "Dotter Brita" (f. 1752-04-12), 22 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene"; [innantilläsning:] "Simpl."
Bosatt:omkring 1776 Boda nr 1, Norrala sn, HÄL 3)I den odaterade husförhörslängd som av åldersuppgifterna att döma härrör från början av 1776 skrivs hos bonden Lars Persson i Boda nr 1 pigan Brita Olsdotter (f. 1752-04-12), 24 år. Genom de båda katekeskolumnerna står: "bene". [AI:1, odaterad, p. 1] - I den husförhörslängd som har årtalet 1777 skrivs hos samme bonde pigan Brita Olsdotter (f. 1752-04-12), 25 år. [Luthers katekes:] "Simpl."; [Svebilii katekes:] "bene". [AI:1, "1777, p. 1]
Tjänstepiga:omkring 1776 Boda nr 1, Norrala sn, HÄL 4)
Bosatt:omkring 1782 Ringa, Norrala sn, HÄL 5)
Bosatt:omkring 1785 Skettene, Norrala sn, HÄL 6)
Arvsskifte:1791-10-15 Skettene, Norrala sn, HÄL 7)Bouppteckningen efter maken Per Ringare hålls i Skettene den 15 oktober 1791. Se utdrag ur bouppteckningen i dennes personnotis.
Död:1797-01-23 Skettene, Norrala sn, HÄL 8)Dödsnotisen med datumet den 23 januari 1797 lyder: "Schettene Båtsm. H. Brita Olofsd.r af lungsot". Åldern 73 år 9 månader.
Bouppteckning:1797-01-30 Skettene, Norrala sn, HÄL 9)Bouppteckningen inleds: "Åhr 1797 . den 30.de Januari upteknades. wärderades. och delades. all befintelig qwarlåtenskap efter afledne Crono ordinarie bådsman [sic] Pär Nilson Ringares äfwen afl. änka Hustru Brita Olofsdotter i Skiättene emellan des Åtta efter Löfwande [sic] Som äro följande Neml. bonden Pär Olofson i Ringa. fiskaren Olof Olofson Norberg i Söderham. [sic] bonden Anders Olofson i Ingsta. bonden Nils Olofson i Söderala och Ina. systren Karen Olofsdotter gifter med torparen Lars Erikson i Arbro [dvs. Arbrå sn] och Rola by. Systren Anna Olofsdotter Gifter med Lanbonden Mikell Pärson i Närby. systren Sara Olofsdotter gifter med Soldatten Erik Erikson Höch i Arbro och Rola. dottren Sigren [rättat från Sara] Olofsdotter hwars förmyndare är bonden Erik Larson i Ringa. Som förut är lagligen kallad alla ofwannämnde woro Närwarande". Egendomen inleds med: "En stufwa med kammare och förstufwa med mur och fönster. Samt alt annat innanreden i förswarligt got stån. [sic] et Litet gammalt fähus och en Liten foderbo wärderas tillsammans för" 400 daler kopparmynt. Undertecknande bytesdeltagare är Per Olofsson i Ringa; Olof Norberg i Söderhamn; Anders Olofsson i Ingsta; Nils Olofsson i Ina [Söderala sn]; hustru Karin Olofsdotter i Arbrå "och Rola"; hustru Anna Olofsdotter i Närby; hustru Sara Olofsdotter i Arbrå "och Rola"; Erik Larsson i Ringa, förmyndare för pigan Sigrid Olofsdotter.

Familj med Per Nilsson Ringare (1753 - ~1790)

Vigsel:1782-11-17 Ringa nr 2+, Norrala sn, HÄL 10)Vigselnotisen med datumet den 11 november 1782 lyder: "Båtsm. P Ringare samt Pigan Brita Olofsdotter i Ringa 30 År."

Barn:
Nils Persson+ (1785 - 1785)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1752 Födelse 1752-04-18 Ringa nr 2, Norrala sn, HÄL.  1)
1753 Maken Per Nilsson Ringare föds 1753 Älvdalens sn, DALA 11).
1754 2 år Systern Karin Olsdotter föds 1754-12-30 Ringa nr 2, Norrala sn, HÄL 1).
1757 5 år Brodern Nils Olsson föds 1757-12-29 Ringa nr 2, Norrala sn, HÄL 1).
1761 9 år Systern Anna Olsdotter föds 1761-10-13 Ringa nr 2, Norrala sn, HÄL 12).
1765 13 år Systern Sara Olsdotter föds 1765-07-27 Ringa nr 2, Norrala sn, HÄL 12).
1770 18 år Systern Sigrid Olsdotter föds 1770-12-28 Ringa nr 2, Norrala sn, HÄL 12).
~1773 Bosatt omkring 1773 Ringa nr 2, Norrala sn, HÄL.  2)
1774 21 år Fadern Olof Persson dör 1774-01-30 Ringa nr 2, Norrala sn, HÄL 13).
~1776 Bosatt omkring 1776 Boda nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)
~1776 Tjänstepiga omkring 1776 Boda nr 1, Norrala sn, HÄL.  4)
1776 24 år Modern Anna Olsdotter dör 1776-09-20 Ringa nr 2, Norrala sn, HÄL 13).
~1782 Bosatt omkring 1782 Ringa, Norrala sn, HÄL.  5)
1782 30 år Vigsel Per Nilsson Ringare 1782-11-17 Ringa nr 2+, Norrala sn, HÄL.  10)
1785 Sonen Nils Persson+ dör 1785 Skettene, Norrala sn, HÄL 14).
~1785 Bosatt omkring 1785 Skettene, Norrala sn, HÄL.  6)
1785 33 år Sonen Nils Persson+ föds 1785-10-13 Skettene, Norrala sn, HÄL 14).
~1790 Maken Per Nilsson Ringare dör beräknat 1790 Ryssland 15).
1791 39 år Arvsskifte 1791-10-15 Skettene, Norrala sn, HÄL.  7)
1797 44 år Död 1797-01-23 Skettene, Norrala sn, HÄL.  8)
1797 44 år Bouppteckning 1797-01-30 Skettene, Norrala sn, HÄL.  9)

Källor

1)C:3, p. 306
  
2)AI:1, 1773, p. 19
  
3)AI:1, odaterad men enl. åldersuppgifterna från 1776, p. 1
  
4)Se Bosatt
  
5)AI:1, 1782, p. 13
  
6)Jämför barnens födelsenotiser
  
7)Bouppteckningar 1790-1792, nr 131, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
8)C:4, f. 120r
  
9)Bouppteckningar 1796-1797, nr 35, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
10)C:4, f. 98r
  
11)Meddelat av: Skoglund, Roland, Apelgatan 3 C, 754 35 Uppsala (e-post 2002-07-09)
  
12)C:3, p. 307
  
13)C:3, p. 484
  
14)C:4, f. 15r
  
15)C:4, f. 118v