Personakt

Kerstin Eriksdotter

Blev ca 78 år.

Född:beräknat 1654 Kolsta+, Norrala sn, HÄL 1)
Bosatt:från 1693 Närby nr 3 (nuv. 3:4, Ol-Hans), Norrala sn, HÄL 2)
Bosatt:till 1696 Kolsta, Norrala sn, HÄL 2)
Fadderskap:1697 Kolsta nr 1, Norrala sn, HÄL 3)Hon (endast dopnamn angivet) och maken Per Olofsson står 1697 som faddrar till Anna (f. 1697-07-11), dotter till bonden Per Larsson och hustrun Margareta Eriksdotter i Kolsta nr 1.
Testamente:1699 4)På tinget 1699 uppläses Kerstin Eriksdotters och makens i Närby testamente. Hon anges då ha flera styvbarn.
Fadderskap:1700 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL 5)Hon (dock ej namngiven) och maken Per Olofsson står 1700 som faddrar till Margta (f. 1700-09-xx), tvillingdotter till bonden Jon Nilsson och hu. Karin Andersdotter i Remsta nr 1.
Fadderskap:1700 Boda nr 1, Norrala sn, HÄL 6)Hon och maken Per Olsson står 1700 som faddrar till Olof (f. 1700-02-26), dotter till bonden Knut Larsson och hu. Anna Bertilsdotter i Boda (nr 1).
Fadderskap:1700 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL 7)Hon och maken Per Olofsson står 1700 som faddrar till Margta (f. 1700-02-11), dotter till landbonden Olof Jönsson och hu. Sigrid Persdotter i Närby nr 1.
Fadderskap:1702 Ale, Norrala sn, HÄL 8)Hon (endast dopnamn angivet) och maken Per Olofsson står 1702 som faddrar till Olof (f. 1702-08-11?), son till båtsman Anders Andersson Orre och hustrun Elisabet Olofsdotter i Ale.
Fadderskap:1704 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 9)"H. Kersten Michelsdotter" [sic] och maken Per Olofsson står 1704 som faddrar till Brita (f. 1704-04-12), dotter till bonden Per Hansson och hu. Brita Matsdotter i Remsta nr 2.
Fadderskap:1707 Kolsta nr 3, Norrala sn, HÄL 10)Hon (dock ej namngiven) och maken Per Olofsson står 1707 som faddrar till Mickel (f. 1707-12-02), son till bonden Olof Svensson och hu. Brita Eriksdotter i Kolsta nr 3.
Fadderskap:1708 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 11)Hon (dock ej namngiven) och maken Per Olsson står 1708 som faddrar till Erik (f. 1708-02-20), son till bonden Per Persson och hu. Annika Mickelsdotter i Närby nr 2.
:1708 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL 7)När Jon Andersson och hans ej namngivna hustru i Ale 1708 står som faddrar till Per (f. 1708-02-08), son till landbonden Jöns Olofsson och hu. Barbro Persdotter i Närby nr 1, finns efter dem noterat inom parentes: "uthi theras ställe Pehr Olsson och hans hustru i Närby".
Bosatt:från 1709 Edvik nr 2, Norrala sn, HÄL 2)
Död:1732 Edvik nr 2, Norrala sn, HÄL 1)
Begravd:1732 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL 12)Begravningsnotisen på sidan för avlidna i Edvik nr 2 lyder: "1732 in Decemb. Begrofs i lifstiden ärl. och dygdesam(m)a Hustru Cherstin Eriksdotter i Edvik, och lades straxt wid östra kyrkogafweln, åldren war 78 år, och liktexten Ps. ["Ps." återgivet som den grekiska bokstaven psi] 90:10. wårt lif warar i 70 år, at [dvs. "åt"] högsta 80 år, och till etc."

Familj med Per Olsson (- 1708)

Vigsel:1696-12-28 Närby nr 3 (nuv. 3:4, Ol-Hans), Norrala sn, HÄL 13)Vigselnotisen på uppslaget för Närby nr 3 lyder: "Anno 1696. d. 28 December begaf han [dvs. bonden Per Olofsson] sig i ett Christeligit Echtenskap andra gången med en Encka ifrån Kålsta H. Kersten wijd nampn lofwandes henne i Morgongåfwor 30 loo [sic] Sölfwer."

Familj med Joakim Jönsson

Vigsel:1709-05-27 Edvik nr 2, Norrala sn, HÄL 14)Vigselnotisen på sidan för vigda i Edvik nr 2, vid bonden Joakim Jönssons namn, lyder: "1709 Maii 27 war Joachim Jönsson siälf Brudgumme med Dygdesam(m)a Hust: Cherstin Eriksdåtter". (Uppgifterna som senare ges om hennes dotter Ingrid Persdotter i Styvje nr 4 visar att Kerstin är identisk med Kerstin Eriksdotter i Närby.)

Noteringar

Hon uppges visserligen en gång, i en faddernotis 1704 heta Kerstin Mickelsdotter [C:1, f. 37r],


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1654 Födelse beräknat 1654 Kolsta+, Norrala sn, HÄL.  1)
>1693 Bosatt från 1693 Närby nr 3 (nuv. 3:4, Ol-Hans), Norrala sn, HÄL.  2)
<1696 Bosatt till 1696 Kolsta, Norrala sn, HÄL.  2)
1696 Vigsel Per Olsson 1696-12-28 Närby nr 3 (nuv. 3:4, Ol-Hans), Norrala sn, HÄL.  13)
1697 Fadderskap 1697 Kolsta nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)
1699 Testamente 1699.  4)
1700 Fadderskap 1700 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL.  5)
1700 Fadderskap 1700 Boda nr 1, Norrala sn, HÄL.  6)
1700 Fadderskap 1700 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL.  7)
1702 Fadderskap 1702 Ale, Norrala sn, HÄL.  8)
1704 Fadderskap 1704 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  9)
1707 Fadderskap 1707 Kolsta nr 3, Norrala sn, HÄL.  10)
1708 Maken Per Olsson dör 1708 Närby nr 3 (nuv. 3:4, Ol-Hans), Norrala sn, HÄL 1).
1708 Fadderskap 1708 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL.  11)
1708 1708 Närby nr 1, Norrala sn, HÄL.  7)
>1709 Bosatt från 1709 Edvik nr 2, Norrala sn, HÄL.  2)
1709 Vigsel Joakim Jönsson 1709-05-27 Edvik nr 2, Norrala sn, HÄL.  14)
1732 Död 1732 Edvik nr 2, Norrala sn, HÄL.  1)
1732 Begravning 1732 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL.  12)

Källor

1)Se Begravning
  
2)Se Vigsel
  
3)C:1, f. 101v
  
4)Dombok för Hälsingland 1699, renoverad, Gävleborg:53, häradsrätter, Advokatfiskalen, Svea Hovrätts arkiv, Riksarkivet
  
5)C:1, f. 36v
  
6)C:1, f. 5v
  
7)C:1, f. 33v
  
8)C:1, f. 90v
  
9)C:1, f. 37v
  
10)C:1, f. 28v
  
11)C:1, f. 34v
  
12)C:2, f. 131r
  
13)C:1, f. 36r
  
14)C:2, f. 130v