Personakt Antavla

Jon Matsson

Kronobåtsman, bonde.

Far:Mats Sigfridsson
Mor:Margareta (Marit) Mickelsdotter

Född:Siknäs+, Norrala sn, HÄL 1)
Bonde:Skettene nr 1, Norrala sn, HÄL 2)
Dragon:före 1688 Jämtland, JÄM 1)
Bosatt:före 1688 Jämtland, JÄM 1)
Bosatt:omkring 1688 Skettene, Norrala sn, HÄL 1)
Bosatt:från 1688 Skettene nr 1, Norrala sn, HÄL 3)Hans namn - "Ion Matsson" - finns inskrivet på hemmansföreståndarens plats på uppslaget för Skettene nr 1, efter den föregående brukaren Sven Erikssons namn, men har senare strukits över och ersatts med Sven Persson. [C:1, f. 49v] Jon Matsson skrivs för hemmanet om 3 öres- 14 penningland i tiondelängden 1690; han övertog sannolikt hemmansstyret i och med att han gifte sig med den föregående bondens änka.
Fadderskap:1690 Kolsta nr 5, Norrala sn, HÄL 4)Han och hustrun Margareta Larsdotter står 1690 som faddrar till Lars (f. 1690-12-21), son till bonden Sven Larsson och hu. Kerstin Svensdotter i Kolsta nr 5.
Fadderskap:1690 Skettene nr 2, Norrala sn, HÄL 5)Han och hustrun Margareta Larsdotter i Skettene står 1690 som faddrar till Brita (f. 1690-03-02), dotter till bonden Per Eriksson och hu. Karin Larsdotter i Skettene nr 2.
Fadderskap:1692 Kolsta nr 5, Norrala sn, HÄL 4)Han och hustrun Margareta Larsdotter står 1692 som faddrar till Lars (f. 1692-10-13), son till bonden Sven Larsson och hu. Kerstin Svensdotter i Kolsta nr 5.
Fadderskap:1695 Skettene nr 2, Norrala sn, HÄL 5)Han och hustrun Margareta Larsdotter står 1695 som faddrar till Olof (f. 1695-02-03), son till bonden Lars Olofsson och hu. Karin Larsdotter i Skettene nr 2.
Fadderskap:1696 Skettene nr 4, Norrala sn, HÄL 6)Han och hustrun Margareta Larsdotter står 1696 som faddrar till Olof (f. 1696-04-xx), son till bonden Per Sverkilsson och hu. Cecilia Larsdotter i Skettene nr 4.
Fadderskap:1699 Skettene nr 4, Norrala sn, HÄL 6)Han och hustrun Göli Persdotter står 1699 som faddrar till Lars (f. 1699-11-13), son till bonden Per Sverkilsson och hu. Cecilia Larsdotter i Skettene nr 4.
Kronobåtsman:omkring 1699 Båtsmansrote X, Norrala sn, HÄL 1)

Familj med IX:410 Margareta Larsdotter (- 1715)

Vigsel:1688-05-24 Skettene, Norrala sn, HÄL 7)Vigselnotisen från 1688 lyder (p.g.a. att volymen är för hårt inbunden är orden i inre marginalen delvis oläsliga): "Den 24 Maij. Jon Matsson i Skiätten Brudgum med Brud hust. Margreta Larsdotter, Sal: Pär Swänsons dersam(m)astadess [sic] effterlefwerska. Brudgumen Jon Matsson som tilförene war Dragon i Jemptland ähr födder i Sochnen och Chronans Båtsmans Son. Fad:n war Mats Sigfrijdsson i Si[k]nääs, mod:n hust Margeta Mickelsdotter. Brudens förre man Pär Swänssons i Skiätten. Hen(n)es fad:r war Lars Nilsson i Kolstad och Mod[:r] [inget namn angivet] Om bäggie dessa weet man intet annat säija än alt wäl."

Barn:
Margareta Jonsdotter (1689 - 1764)
Gölin Jonsdotter+ (1691 - )

Familj med Gölin Persdotter

Vigsel:1699-10-29 Norrala sn, HÄL 8)Vigselnotisen i avdelningen för båtsmansfolket (sic) lyder: "1699. den 29. octob. wijgdes Båtsman Ion Matsson i Siätten med Pijga Gölij Persdotter."

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
<1688 Dragon före 1688 Jämtland, JÄM.  1)
<1688 Bosatt före 1688 Jämtland, JÄM.  1)
~1688 Bosatt omkring 1688 Skettene, Norrala sn, HÄL.  1)
>1688 Bosatt från 1688 Skettene nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)
1688 Vigsel IX:410 Margareta Larsdotter 1688-05-24 Skettene, Norrala sn, HÄL.  7)
1689 Dottern Margareta Jonsdotter föds 1689 Skettene nr 1, Norrala sn, HÄL 9).
1690 Fadderskap 1690 Kolsta nr 5, Norrala sn, HÄL.  4)
1690 Fadderskap 1690 Skettene nr 2, Norrala sn, HÄL.  5)
1691 Dottern Gölin Jonsdotter+ föds 1691 Skettene nr 1, Norrala sn, HÄL 3).
1692 Fadderskap 1692 Kolsta nr 5, Norrala sn, HÄL.  4)
1695 Fadderskap 1695 Skettene nr 2, Norrala sn, HÄL.  5)
1696 Fadderskap 1696 Skettene nr 4, Norrala sn, HÄL.  6)
1699 Fadderskap 1699 Skettene nr 4, Norrala sn, HÄL.  6)
~1699 Kronobåtsman omkring 1699 Båtsmansrote X, Norrala sn, HÄL.  1)
1699 Vigsel Gölin Persdotter 1699-10-29 Norrala sn, HÄL.  8)
1715 Makan IX:410 Margareta Larsdotter dör 1715 Skettene nr 1, Norrala sn, HÄL 10).
1764 Dottern Margareta Jonsdotter dör 1764-05-07 Skettene, Norrala sn, HÄL 11).

Källor

1)Se Vigsel
  
2)Se Bosatt
  
3)C:1, f. 49v
  
4)C:1, f. 30v
  
5)C:1, f. 50v
  
6)C:1, f. 52v
  
7)Vigsel- och begravningslängd för Norrala 1688-89 samt för Trönö 1689, Uppsala domkapitels handlingar, vol. E V:93 1), p. 130-136, ULA
  
8)C:1, f. 89r
  
9)Se Dop
  
10)Se Begravning
  
11)C:3, p. 516