Personakt Antavla

Erik Persson Hangren Forsman Schenström

Fördubblingsbåtsman. Blev högst 48 år.

Far:Per Eriksson Hangren
Mor:Maria

Född:1742-08-27 Stockholm 1)För födelseorten, se Immigration.
Fördubblingsbåtsman:omkring 1763 Båtsmansrote 107 (omfattade 1737 Boda nr 1, Nygården nr 1 och Nygården nr sub 1, Fors nr 2, Å nr 1, Å nr 2), Norrala sn, HÄL 2)Enligt det maskinskrivna registret antogs Erik Persson Forsman som båtsman i rote 107 år 1773 [sic - felskrivning för 1763]. Jämför inflyttningsnotisen respektive Bosatt.
Bosatt:till 1763-01-25 Mo sn, HÄL 3)
Immigrerade:1763-01-25 Norrala sn, HÄL 4)I husförhörhörslängden 1763, i kolumnen för "inkomne", skrivs "7 Drängen Eric Hangren på 19 året född i Stockholm Mo d. 25 Januarii 1763."
Bosatt:från 1763-01-25 Norrala sn, HÄL 3)
Tjänstedräng:omkring 1766 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 5)
Bosatt:omkring 1766 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 6)I husförhörslängden 1766, förhör den 15 februari, skrivs bland tjänstefolket hos gästgivaren Lars Hansson i Kungsgården nr 2 "Fördubl. Dräng Eric Forsman" (f. 1744), 22 år. [Innantilläsning:] "male"; [Luthers katekes:] "beneqdm"; [Svebilii katekes:] "nihil".
Bosatt:till 1769 Norrala sn, HÄL 7)
Emigrerade:1769 Långbro, Trönö sn, HÄL 8)Inflyttningsnotisen från 1769 i Trönö kyrkbok lyder: "Drengen Eric Forsman ifrån Norrala med attest. Hos Olof Mårtensson i Långbro."
Utomäktenskaplig förbindelse:omkring 1769 Norrala sn+, HÄL 9)
Tjänstedräng:1769 Långbro, Trönö sn, HÄL 7)
Bosatt:från 1769 Långbro, Trönö sn, HÄL 7)
Bosatt:omkring 1771 Nygården, Norrala sn, HÄL 10)På uppslaget för "Crono-Båtsman wid 1 Rotan" (som 1748 omfattade hemmanen Boda, Nygården, Fors nr 1och Å nr 1 och 2) skrivs "Fördubl. Eric Pärson Forsman, Hust. Cherstin Hansd.r Ring" i samband med barnens födelse (1770-1773). Och direkt därunder "Nu Eric Persson Schenström Hustr. Chierstin Hansdot." i samband med sonens födelse 1776. [C:3, p. 361]
Kronobåtsman:från 1773 Båtsmansrote 113 (omfattade 1737 Skensta nr 3, Edvik nr 1, Edvik nr 2, Svartvik nr 1, Svartvik nr sub 1, Svartvik nr sub sub 1), Norrala sn, HÄL 11)I det maskinskrivna registret, med hänvisning till vol. 22, upptas Erik Persson Schenström som båtsman i rote 113, men antagningsår saknas. (Jämför emellertid Bosatt.) Han återfinns också som Erik Persson Schenström; han anges emellertid där ha tillträtt 1763 i rote 113, med hänvisning till vol. 20. Det är troligen en felskrivning för 1773: han är troligen identisk med den Erik Persson Ström i samma rote som anges ha tillträtt 1773, med hänvisning till vol. 19. Denna sista uppgift överensstämmer bättre med kyrkbokens uppgifter.
Bosatt:omkring 1776 Edvik, Norrala sn, HÄL 12)I födelsenotisen för sonen Per 1776 skrivs han i stället med tillnamnet Schenström och anges vara bosatt i Edvik. Han har därför vid denna tid troligen avancerat till ordinarie båtsman i den sjunde båtsmansroten, vilken (åtminstone 1748) omfattade delar av Skensta, Svartvik och hela Edvik.
Död:1790 Helsingfors+, Finland 13)Följande notering i dödboken är införd under en notering om tacksägelse den 3 februari 1790 efter den i Helsingfors avlidne båtsmannen Lars Arn: "Dito tacksägelse efter Båtsman Eric Skenström dito". Åldern 46 år.

Familj med Kerstin Hansdotter Ring (1742 - 1813)

Vigsel:1769-10-29 Norrala sn, HÄL 14)Den lite kluddiga vigselnotisen i avdelningen för vigda bland "Crono-Båtsmän" lyder: "1769. giftades d 29. Octob [månades namn är otydligt p.g.a. att bläcket smetats ut men slutar på "tob") fördubl. Eric Forsman, fadren Päder Eriksson Hangren, modren [inskjutet ovanfrån: "hust"] Maja [blankt] Dotter wid Mo fabrique, med sin lägrade brud, Cherstin Hansdotter, fadren Båtsm. Hans Ring, modren Hust. Segrid Ersdotter i Ringa." Direkt därefter: "fadrens samtycke til giftet af [hänvisning till marginalen, där kommentaren fortsätter:] Leksan d. 15 Octob." (Referensen till Leksand avser sannolikt att Kerstins far då befann sig där.)

Barn:
Maria Eriksdotter Schenström (1770 - )
Sigrid Eriksdotter Schenström (1773 - )
Per Eriksson+ (1776 - )
Hans Eriksson+ (1779 - )
Brita Eriksdotter Schenström (1782 - )
Erik Eriksson+ (1785 - )

Noteringar

I husförhörslängden 1771 skrivs bland husfolket i Nygården (dock inte i föregående längd från 1769) [AI:1, 17771, p. 1]:
"Fördubbl. Erik Forssman" (f. 1742-08-27), 28 [sic] år. [Innantilläsning:] "bene"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "nihil" [dvs. intet]
Hu. Kerstin (f. i september 1742), 30 år. [Innantilläsning:] "bene"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "paene" [dvs. nära nog]
Dotter Maria (f. 1770), 1 år.
---
I husförhörslängden 1772 skrivs bland husfolket efter Nygården bl.a. [AI:1, 1772, p. 1]:
Fördubblingsbåtsman Erik Forsman (f. 1742-08-27), 31 år, frånvarande
Hu. Kerstin (f. 1742-09-10?), 31 år, [Luthers katekes:] bene
Dotter Maria (f. 1770-11-12), 2 år.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1742 Födelse 1742-08-27 Stockholm.  1)
1742 15 dagar Makan Kerstin Hansdotter Ring föds 1742-09-11 Ringa+, Norrala sn, HÄL 15).
~1763 Fördubblingsbåtsman omkring 1763 Båtsmansrote 107 (omfattade 1737 Boda nr 1, Nygården nr 1 och Nygården nr sub 1, Fors nr 2, Å nr 1, Å nr 2), Norrala sn, HÄL.  2)
<1763 Bosatt till 1763-01-25 Mo sn, HÄL.  3)
1763 20 år Immigration 1763-01-25 Norrala sn, HÄL.  4)
>1763 Bosatt från 1763-01-25 Norrala sn, HÄL.  3)
~1766 Tjänstedräng omkring 1766 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL.  5)
~1766 Bosatt omkring 1766 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL.  6)
<1769 Bosatt till 1769 Norrala sn, HÄL.  7)
1769 Emigration 1769 Långbro, Trönö sn, HÄL.  8)
~1769 Utomäktenskaplig förbindelse omkring 1769 Norrala sn+, HÄL.  9)
1769 Tjänstedräng 1769 Långbro, Trönö sn, HÄL.  7)
>1769 Bosatt från 1769 Långbro, Trönö sn, HÄL.  7)
1769 27 år Vigsel Kerstin Hansdotter Ring 1769-10-29 Norrala sn, HÄL.  14)
1770 27 år Dottern Maria Eriksdotter Schenström föds 1770-02-12 Båtsmansrote 107, Norrala sn, HÄL 16).
~1771 Bosatt omkring 1771 Nygården, Norrala sn, HÄL.  10)
>1773 Kronobåtsman från 1773 Båtsmansrote 113 (omfattade 1737 Skensta nr 3, Edvik nr 1, Edvik nr 2, Svartvik nr 1, Svartvik nr sub 1, Svartvik nr sub sub 1), Norrala sn, HÄL.  11)
1773 30 år Dottern Sigrid Eriksdotter Schenström föds 1773-01-03 Båtsmansrote 107, Norrala sn, HÄL 16).
~1776 Bosatt omkring 1776 Edvik, Norrala sn, HÄL.  12)
1776 34 år Sonen Per Eriksson+ föds 1776-11-27 Edvik, Norrala sn, HÄL 16).
1779 36 år Sonen Hans Eriksson+ föds 1779-07-11 Edvik, Norrala sn, HÄL 17).
1782 40 år Dottern Brita Eriksdotter Schenström föds 1782-09-06 Edvik, Norrala sn, HÄL 18).
1785 43 år Sonen Erik Eriksson+ föds 1785-10-01 Edvik, Norrala sn, HÄL 19).
1790 Död 1790 Helsingfors+, Finland.  13)

Källor

1)AI:1, 1772, p. 1
  
2)Register till båtsmansrullor Gävleborgs 1745-1816, Västernorrlands II 1736-1795, Västernorrlands läns landskontor 1736-1795 (fiche S02375), vol. G I b:19
  
3)Se Immigration
  
4)AI:1, 1763, p. 29
  
5)Se Bosatt
  
6)AI:1, 1766, p. 27
  
7)Se Emigration
  
8)Trönö E:1, p. 109
  
9)Se Vigsel
  
10)AI:1, 1771, p. 1
  
11)Register till båtsmansrullor Gävleborgs 1745-1816, Västernorrlands II 1736-1795, Västernorrlands läns landskontor 1736-1795 (fiche S02375), vol. G I b:22
  
12)C:4, f. 3v
  
13)C:4, f. 118r
  
14)C:3, p. 113
  
15)C:3, p. 388
  
16)C:3, p. 361
  
17)C:4, f. 6r
  
18)C:4, f. 10v
  
19)C:4, f. 15r