Personakt

Mäster Erik Enlund

Sockensmed. Blev högst 51 år.

Född:1749 1)
Sockensmed:omkring 1775 Norrala sn, HÄL 2)
Bosatt:omkring 1775 Norrala sn, HÄL 3)
Fadderskap:1775 Nygården nr 1, Norrala sn, HÄL 4)"Sochnsmed. Eric Enlund", utan angiven vistelseort, står 1775 som ungfadder till Lars (f. 1775-09-30), son till bonden Lars Ersson och hu. Karin Andersdotter i Nygården nr 1. [C:3, p. 134] - I dubblettfödelsenotisen i den följande ministerialboken, upprättad 1775, nämns han endast som "Dr.[ängen] Eric Enlund". [C:4, f. 2v]
Fadderskap:1776 Nygården nr sub 1, Norrala sn, HÄL 5)"Smed. Eric Enlund", utan angiven vistelseort, står 1776 som ungfadder till Erik (f. 1776-03-06), son till bonden Erik Ersson och hu. Margta Larsdotter i Nygården nr sub 1.
Bosatt:till 1800-04-06 Heden (Svarven), Norrala sn, HÄL 6)
Död:1800-04-06 Heden (Svarven), Norrala sn, HÄL 7)Dödsnotisen med datumet den 6 april 1800 lyder: "Sokn Smed. Er. Enlund i Svarfven", död i "Fluss Feber", 51 år gammal.
Bouppteckning:1800-10-13 Heden (Svarven), Norrala sn, HÄL 8)Bouppteckningen inleds: "År 1800 den 13:de October förrättades Boupptekning och Arfskifte efter Afl. Soknesmeden konstärfarne Eric Enlund uti Swarfwen, i närwaro af dess efterlämnade Enka Hustru Ingrid Anders Dotter Odendahl, och enda Dottren Brita Eriks Dotter Enlund, med sin Förmyndare, Gästgifwaren Hans Norell, för enkan har Ingenieuren och Kronolänsmannen Nils Magnus Charlsson Hofverberg sig åtagit ombudsmanskapet, alla närwarrande". Gården består av "Barnstufwubyggninen med Alla dess tillhörigheter, tillika med Källare och andre gamla uthus" värderade till 66 riksdaler 32 skillingar; "Smidjan med asta dess behörigheter, 2:ne Hamare", värderade till 135 riksdaler. Lösegendomen består av: en murpanna, två kopparskopor, en tekanna, sko- och knäspännen i silver, ett väggur, ett skåp med tvenne avsättningar, ett hörnsköp, sex stolar, två soffor, ett bord i barstugan samt ett dito i sängstugan. Undertecknande bytesdeltagare är Ingrid Andersdotter Odendahl; Hans Norell som förmyndare för dottern Brita Enlund. N. M. C. Hofverberg undertecknar såsom vittne.

Familj med Ingrid Andersdotter Odendal Enlund (1756 - )

Vigsel:1776-11-10 Å+, Norrala sn, HÄL 9)Vigselnotisen med datumet den 10 november 1776 lyder: "Eric Enlund och Ingri Andersdotter Odendahl i Å." [C:4, f. 96v] - I kyrkoräkenskaperna för räkenskapsåret som löper från den 1 maj 1776 till den 1 maj 1777 upptas under "Bröllops Penningar" "Mäster Eric Enlund", 12 daler 22 öre. [LI:2, p. 314]

Barn:
Erik Enlund+ (1777 - 1777)
Brita Eriksdotter Enlund (1779 - )

Noteringar

Han är troligen befryndad med den länsman "L. Enlund", utan angiven vistelseort, som står som fadder till hans första barn, sonen Erik 1777. [C:4, f. 4r]
---
I husförhörslängden 1782 skrivs bland utanvidsfolket i Svarven och Vad (dvs. troligen vid smedjan i Kungsgården) [AI:1, 1782, p. 15]:
Smeden Erik Enlund (f. 1749), 33 år
Hu, Ingrid Odendal (f. 1756-07-13), 26 år
Dotter Brita (f. 1779-06-30), 4 år.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1749 Födelse 1749.  1)
1756 Makan Ingrid Andersdotter Odendal Enlund föds 1756-08-10 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 10).
~1775 Sockensmed omkring 1775 Norrala sn, HÄL.  2)
~1775 Bosatt omkring 1775 Norrala sn, HÄL.  3)
1775 Fadderskap 1775 Nygården nr 1, Norrala sn, HÄL.  4)
1776 Fadderskap 1776 Nygården nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  5)
1776 Vigsel Ingrid Andersdotter Odendal Enlund 1776-11-10 Å+, Norrala sn, HÄL.  9)
1777 Sonen Erik Enlund+ föds 1777-07-09 Heden (Svarven), Norrala sn, HÄL 11).
1777 Sonen Erik Enlund+ dör 1777-07-22 Svarven+, Norrala sn, HÄL 12).
1779 Dottern Brita Eriksdotter Enlund föds 1779-06-30 Heden (Svarven), Norrala sn, HÄL 13).
<1800 Bosatt till 1800-04-06 Heden (Svarven), Norrala sn, HÄL.  6)
1800 Död 1800-04-06 Heden (Svarven), Norrala sn, HÄL.  7)
1800 Bouppteckning 1800-10-13 Heden (Svarven), Norrala sn, HÄL.  8)

Källor

1)AI:1, 1782, p. 15
  
2)Se Fadderskap
  
3)Se Bosatt
  
4)C:3, p. 134
  
5)C:3, p. 135
  
6)Se Död
  
7)C:4, f. 121v
  
8)Bouppteckningar 1798-1800, nr 130, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
9)C:4, f. 96v
  
10)C:3, p. 147
  
11)C:4, f. 4r
  
12)C:4, f. 113v
  
13)C:4, f. 6r