Personakt Antavla

Anna Mickelsdotter Grönlund

Blev högst 81 år.

Far:Mickel

Född:1682 Skogs sn, HÄL 1)
Fadderskap:1711 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL 2)Olof Hansson på Sand och hu. Anna Mickelsdotter står 1711 som faddrar till Jöns (f. 1711-12-17), son till bonden Olof Svensson och hu. Margta Andersdotter i Fors nr 2.
Fadderskap:1711 Svarven nr 2 ("Heden nr 1"), Norrala sn, HÄL 3)"Giästgifwaren och hans Hustro Anna Mickaelsdr" [nygifta sedan två dagar tillbaka], utan angiven vistelseort, står 1711 som faddrar till Annika (f. 1711-12-29, döpt 1711-12-30), dotter till Olof Gulliksson och Margta Hansdotter i Svarven nr 2.
Bosatt:till 1711-12-28 Skogs sn, HÄL 4)
Fadderskap:1713 Haga nr 4, Norrala sn, HÄL 5)"Olof Hansson, Giästgifwaren, Hust: Anna Michelsdr", utan angiven vistelseort, står 1713 som faddrar till Margta (f. 1713-01-16), dotter till Lars Larsson och Karin Hansdotter i Haga nr 4.
Fadderskap:1721 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 6)Olof Hansson på Sand och hu. Anna Mickelsdotter står 1721 som faddrar till Lars (f. 1721-06-02), son till landbonden Erik Nilsson och Brita Larsdotter i Kungsgården nr 1.
Fadderskap:1721 komministergården+, Orsten, Trönö sn, HÄL 7)"Gästgifwaren i Norala Achtad och wälförståndig Olof Hansson med hans hustru" står 1721 som faddrar till Jakob (f. 1721-12-09), son till komministern Jakob Norelius och hu. Sara Hanelia i Trönö socken.
Fadderskap:1723 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 8)"Gästgif.n på Sand" och "Hust: Anna Mickelsdr" står 1723 som faddrar till Karin ("Catharina") (f. 1723-08-28), dotter till bonden Per Larsson och hu. Brita Andersdotter i Fors nr 1.
Fadderskap:1723 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 9)Gästgivaren Olof Hansson på Sand och hu. Anna Mickelsdotter står 1723 som faddrar till Jakob (f. 1723-05-31), son till Hans Hansson och hu. Brita Larsdotter i Kungsgården nr 2.
Fadderskap:1724 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 10)Olof Hansson på Sand och hu. Anna Mickelsdotter står 1724 som faddrar till Jonas (f. 1724-02-19), tvillingson till bonden Jonas Andersson och hu. Ingrid Olofsdotter i Å nr 1.
Fadderskap:1727 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL 2)Olof Hansson på Sand och hu. Anna Mickelsdotter står 1727 som faddrar till Jonas (f. 1727-06-22), son till framlidne bonden Jon Persson och hu. Karin Olsdotter i Fors nr 2.
Fadderskap:1728 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL 11)Olof Hansson på Sand och hu. Anna Mickelsdotter står 1728 som faddrar till Gullik (f. 1728-11-09), son till Hans Gulliksson och hu. Kerstin Persdotter i Hamre nr 3.
Fadderskap:1729 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 6)Olof Hansson på Sand och hu. Anna Mickelsdotter står 1729 som faddrar till Lars (f. 1729-09-26), son till [landbonden] Hans Knutsson och hu. Margareta Larsdotter i Kungsgården nr 1.
Fadderskap:1729 Norrala sn, HÄL 12)Olof Hansson på Sand och hu. Anna Mickelsdotter ("Michaëlsd.r") står 1729 som faddrar till Per (f. 1729-09-27), son till Lars Persson Norman och hu. Margareta, utan angiven vistelseort i socknen.
Bosatt:omkring 1737 Sand (Svarven nr 3), Norrala sn, HÄL 13)I roteringslängden 1737 skrivs för hemmanet Svarven nr 3 om 10 öres- 22 1/2 penningland "Anna Grönlund".
Fadderskap:1738 prästgården, Norrala sn, HÄL 14)"Moder Anna Grönlund på Sand (föregånget av en förvirrad notering "Jettendahls fadren") står 1738 som fadder till Olof Kristfrid (barnets tredje dopnamn är otydligt) (f. 1738-01-23), son till kyrkoherden Laurentius Elfvik och Katarina Öijer i Norrala. Vid samma tillfälle står [sonen] studiosus Petrus Hambraeus som ungfadder.
Fadderskap:1739 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 6)"Mons. Michaël Hambraeus" och "moder Grönlund på Sand" står 1739 som faddrar till Margareta (f. 1739-10-27), dotter till föraren herr Engelbrecht och madam Anna Brita Lindbom i Kungsgården nr 1.
Fadderskap:1744 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 15)"Moder Anna Grönlund på Sand" står 1744 som fadder till Karl Johan (f. 1744-05-06), son till sergeanten Karl David Engelbrecht och madam Kristina Lindbom i Kungsgården nr 1.
Död:1763-04-12 Sand (Svarven nr 3), Norrala sn, HÄL 16)Dödsnotisen på sidan för avlidna i "Sand eller Gästgifwargården" [därunder tillagt: "Lensmansgården"] lyder: "Anna Grönlund. __ 1763. 12 april. Maji 1. Barnfödd i skog. 2 gånger gift. 1) gången med en Siöman Tönberg [sic - ska vara Törnberg?]. 2) med gästgifwaren Olof Hansson. Haft 7 barn med ho(n)o(m), som kalla sig Hambraei. Stått sig beröml. före och fruchtat rättsin(n)el. Gud, haft allas kärlek. 34 år änka, dödde uti slag effter 4 dagar. begrafdes i sin murade graf uti kyrkan 80 år, 10 mån. 3 wek och, 1 dag."
Begravd:1763-05-01 Norrala kyrka, Norrala sn, HÄL 17)Begravningen ägde rum sent, för den tiden. Anledningen var kanske att graven i kyrkan måste göras i ordning.

Familj med Olof Hansson (1678 - )

Vigsel:1711-12-28 Sand (Svarven nr 3), Norrala sn, HÄL 18)Vigselnotisen, införd först i avdelningen för båtsmän och andra icke-bönder, lyder: "Sanden Oloff Hansson. Åhr 1711. d. 28 Decemb: ingick Giästgifw. Olof Hansson andra gången Ächtenskap med hustru Anna Michelsdotter ifrån Skoughs Försambl."

Barn:
Mickel Olsson+ (1712 - 1712)
N.N. Olsdotter+ (1713 - 1713)
Hans Olsson+ (1714 - 1719)
Petrus Hambraeus (1716 - 1784)
Michael Hambraeus (1718 - 1788)
Karin Olsdotter+ (1719 - 1724)
Olof Hambraeus (1722 - 1786)
Hans (Johan) Hambraeus (1724 - )

Familj med N.N. Tönnberg

Vigsel:

Noteringar

I Sehlberg, Erik: Gefle och dess slägter, H 38a:2:2, p. 115 (1800-talsgenealogi över släkten Hambraeus), handskriftsavd., Kungliga Biblioteket, anges om henne:
"[Olof Hansson] Gifte sig för andra ggn 1711 28/12 med Anna michaelsdr Grönlund Klockaredr i Skog f: 1682 i Maij [korstecken:] [blankt] ("Brorson till henne var Michael Grönlund som blef till slut Kyrko-Herde i Alunda och Morkarla)".


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1682 Födelse 1682 Skogs sn, HÄL.  1)
1711 Fadderskap 1711 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL.  2)
1711 Fadderskap 1711 Svarven nr 2 ("Heden nr 1"), Norrala sn, HÄL.  3)
<1711 Bosatt till 1711-12-28 Skogs sn, HÄL.  4)
1711 Vigsel Olof Hansson 1711-12-28 Sand (Svarven nr 3), Norrala sn, HÄL.  18)
1712 Sonen Mickel Olsson+ föds 1712-07-01 Sand (Svarven nr 3), Norrala sn, HÄL 19).
1712 Sonen Mickel Olsson+ dör 1712-08-20 Sand (Svarven nr 3), Norrala sn, HÄL 19).
1713 Fadderskap 1713 Haga nr 4, Norrala sn, HÄL.  5)
1713 Dottern N.N. Olsdotter+ föds 1713-10-12 Sand (Svarven nr 3), Norrala sn, HÄL 20).
1713 Dottern N.N. Olsdotter+ dör 1713-10-12 Sand (Svarven nr 3), Norrala sn, HÄL 21).
1714 Sonen Hans Olsson+ föds 1714-09-22 Sand (Svarven nr 3), Norrala sn, HÄL 19).
1716 Sonen Magister Petrus Hambraeus föds 1716-09-02 Sand (Svarven nr 3), Norrala sn, HÄL 19).
1718 Sonen Michael Hambraeus föds 1718-03-06 Sand (Svarven nr 3), Norrala sn, HÄL 19).
1719 Dottern Karin Olsdotter+ föds 1719-10-15 Sand (Svarven nr 3), Norrala sn, HÄL 12).
1719 Sonen Hans Olsson+ dör 1719-12-29 Sand (Svarven nr 3), Norrala sn, HÄL 20).
1721 Fadderskap 1721 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL.  6)
1721 Fadderskap 1721 komministergården+, Orsten, Trönö sn, HÄL.  7)
1722 Sonen Olof Hambraeus föds 1722-12-01 Sand (Svarven nr 3), Norrala sn, HÄL 19).
1723 Fadderskap 1723 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL.  8)
1723 Fadderskap 1723 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL.  9)
1724 Fadderskap 1724 Å nr 1, Norrala sn, HÄL.  10)
1724 Sonen Hans (Johan) Hambraeus föds 1724-04-18 Sand (Svarven nr 3), Norrala sn, HÄL 19).
1724 Dottern Karin Olsdotter+ dör 1724-07-09 Sand (Svarven nr 3), Norrala sn, HÄL 19).
1727 Fadderskap 1727 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL.  2)
1728 Fadderskap 1728 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL.  11)
1729 Fadderskap 1729 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL.  6)
1729 Fadderskap 1729 Norrala sn, HÄL.  12)
~1737 Bosatt omkring 1737 Sand (Svarven nr 3), Norrala sn, HÄL.  13)
1738 Fadderskap 1738 prästgården, Norrala sn, HÄL.  14)
1739 Fadderskap 1739 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL.  6)
1744 Fadderskap 1744 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL.  15)
1763 Död 1763-04-12 Sand (Svarven nr 3), Norrala sn, HÄL.  16)
1763 Begravning 1763-05-01 Norrala kyrka, Norrala sn, HÄL.  17)

Källor

1)Sehlberg, Erik: Gefle och dess slägter, H 38a:2:2, p. 115 (1800-talsgenealogi över släkten Hambraeus), handskriftsavd., Kungliga Biblioteket
  
2)C:2, uppsl. 3
  
3)C:2, uppsl. 93
  
4)Se Vigsel
  
5)C:2, uppsl. 56
  
6)C:2, uppsl. 90
  
7)Trönö C:1, p. 122
  
8)C:2, uppsl. 4
  
9)C:2, uppsl. 91
  
10)C:2, uppsl. 5
  
11)C:2, uppsl. 77
  
12)C:2, uppsl. 101
  
13)Roteringslängd 1737, Amiralitetskollegium, Sjömilitiekontoret 2, serie EI, vol. 4, f. 318v-320r, KrA
  
14)C:2, uppsl. 109
  
15)C:3, p. 320
  
16)C:3, p. 406
  
17)Se Död
  
18)C:2, f. 159v
  
19)C:2, uppsl. 102
  
20)C:2, uppsl. 2
  
21)Se Födelse