Personakt

Elisabet Simonsdotter


Familj med XIV:15409 Joachimus [!] Verneri

Vigsel: 1)

Noteringar

Utdrag U. Sikeborg: "Johannes Joachimi, kyrkoherde i Hamrånge, Gästrikland, och hans ättlingar fram till 1600-talets slut", Släkt och Hävd 1991:3-4, s. 409 (ur originalmanuskriptet; källhänvisningarna är här utelämnade):
"Hans [Joachimus Verneri] änka Elisabet Simonsdotter klagar i odaterad supplik över sin stora fattigdom och berättar att maken avlidit sex år tidigare och lämnat henne med många barn. Hon ber därför om frihet från utlagor och båtsman på ett litet skattehemman i Ín, Valbo socken, 'som migh tilkomer'. Om detta inte är möjligt, önskar hon i sin livstid få den ränta och de utlagor som kommer från skattehemmanet Bärby i Vänge vid Uppsala, liksom tidigare en annan prästänka fått."
Ur not 123: "Acta Ecclesiastica, vol. 56 H, KA. Maken nämns i själva ansökan inte vid namn, och enligt en sentida blyertsanteckning var hon änka efter Johannes Joachimi. På baksidan finns emellertid längst ner en samtida notis, något skadad, att det avser herr Joachims änka. Om herr Joakim avled omkring 1592, sista året han nämns, bör ansökan vara skriven ca 1598. Vad hemmanet i Ön beträffar, har jag inte kunnat belägga sambandet till Elisabet. (---)"
Det är möjligt att hon är en senare hustru till herr Joakim, eftersom dennes trolige son Johannes vid denna tid bör ha varit över de trettio och hon hänvisar till många barn i suppliken. Många suppliker är emellertid tendentiösa i sin framställning.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse

Källor

1)Sikeborg, Urban: "Johannes Joachimi, kyrkoherde i Hamrånge, Gästrikland, och hans ättlingar fram till 1600-talets slut", Släkt och Hävd 1991:3-4, s. 429