Personakt

Jakob Olsson Edvik Schenström

Kronobåtsman.

Född:1788 Västmanland, VÄS 1)Födelseorten anges i generalmönsterrullan 1816 (se Kronobåtsman).
Fördubblingsbåtsman:från 1809 till 1810 Båtsmansrote 113 (omfattade 1737 Skensta nr 3, Edvik nr 1, Edvik nr 2, Svartvik nr 1, Svartvik nr sub 1, Svartvik nr sub sub 1), Norrala sn, HÄL 2)I det maskinskrivna registret till båtsmansrullorna på Härnösands landsarkiv anges att Jakob Olofsson Edvik antagits som båtsman i rote 113 år 1809. (För slutår, se Kronobåtsman. Edvik var tillnamnet för fördubblingsbåtsmännen i denna rote.)
Kronobåtsman:från 1810-07-27 Båtsmansrote 113 (omfattade 1737 Skensta nr 3, Edvik nr 1, Edvik nr 2, Svartvik nr 1, Svartvik nr sub 1, Svartvik nr sub sub 1), Norrala sn, HÄL 3)I generalmönsterrullan 1816 för Norrala anges om båtsmannen i rote 113: Hans Hansson Schenström: "Död i Hemorten den 10. mars 1810. 1810 den 27. Julii hittransporterades Fördubblingen ifrån samma nummer Jacob Olsson __". [Följande uppgifter avser Jakob:] Född i Västmanland, antagen 1809; 38 år gammal; tjänstgjort 7 år; "Timmerman", "något Sjövan"; närvarande, approberas. [Generalmönsterrullan 1816, Marinens rullor serie IV, Västernorrl:s kompanier, div. rullor, 1759-1835, Krigsarkivet] - I det maskinskrivna registret till båtsmansrullorna på Härnösands landsarkiv anges att Jakob Olsson "Skenström" antagits som båtsman i rote 113 år 1810. [Register till båtsmansrullor Gävleborgs 1745-1816, Västernorrlands II 1736-1795, Västernorrlands läns landskontor 1736-1795 (fiche S02375), vol. G I b:24] (Schenström var tillnamnet för de ordinarie båtsmännen i denna rote.)
Bosatt:omkring 1816 Edvik, Norrala sn, HÄL 1)

Familj med Ulrika Karolina Fallström (Falkström) (1777 - )

Vigsel:1809-06-04 Norrala sn, HÄL 4)Vigselnotisen med datumet den 4 juni 1809 lyder: "Fördublings Båtsman: Jacob Olsson och pig: Ulr. Car. Falkström." I kommentarskolumnen står: "Giftoman Hennes: Nils Lindberg." [Nils Lindberg var vid denna tid sockensmed i Norrala.]

Noteringar

I husförhörslängden 1816-1821 skrivs bland Edviks utanvidsfolk [AI:2, uppsl. 86]:
Båtsman Jakob Schenström ("Skenström") (f. 1788)
Hu. Karolina Fallström (f. 1777).


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1788 Födelse 1788 Västmanland, VÄS.  1)
>1809 Fördubblingsbåtsman från 1809 till 1810 Båtsmansrote 113 (omfattade 1737 Skensta nr 3, Edvik nr 1, Edvik nr 2, Svartvik nr 1, Svartvik nr sub 1, Svartvik nr sub sub 1), Norrala sn, HÄL.  2)
1809 Vigsel Ulrika Karolina Fallström (Falkström) 1809-06-04 Norrala sn, HÄL.  4)
>1810 Kronobåtsman från 1810-07-27 Båtsmansrote 113 (omfattade 1737 Skensta nr 3, Edvik nr 1, Edvik nr 2, Svartvik nr 1, Svartvik nr sub 1, Svartvik nr sub sub 1), Norrala sn, HÄL.  3)
~1816 Bosatt omkring 1816 Edvik, Norrala sn, HÄL.  1)

Källor

1)AI:2, uppsl. 86
  
2)Register till båtsmansrullor Gävleborgs 1745-1816, Västernorrlands II 1736-1795, Västernorrlands läns landskontor 1736-1795 (fiche S02375), vol. G I b:23
  
3)Generalmönsterrullan 1816, Marinens rullor serie IV, Västernorrl:s kompanier, div. rullor, 1759-1835, Krigsarkivet (avskr. av rullan för Norrala tryckt i ALIR-anor 2001:1, medlemsblad för Forskarföreningen Alir, Söderhamn med omnejd)
  
4)C:4, f. 106r