Personakt

Johan Olsson

Bonde, länsman.

Bonde:Kungsgården nr 1-2, Norrala sn, HÄL 1)
Gästgivare:Kungsgården nr 1-2, Norrala sn, HÄL 1)
Bosatt:omkring 1675 Kungsgården nr 1-2, Norrala sn, HÄL 2)Han skrivs för Kungsgården i mantalslängderna för 1674 (och skattar då för sig själv och sin hustru) och 1679 (skattar då enbart för en son och en inhyses). [Mantalslängder Västernorrland, KA]
Omnämns:1682 3)I tvisten 1680-1683 mellan kyrkoherden Laurentius Jacobi Norelius och dennes svåger, länsmannen Lars Persson Schiarling i Bollnäs, angående besittningsrätten till Kungsgårdshemmanet, omtalar Norelius att Johan Olofsson/Olsson brukar hemmanet efter hans bror, Jakob Jakobsson. [U. Sikeborg, Hälsingerunor 1982, s. 80] Norelius hade tydligen inga högre tankar om Johan Olofsson, vilket mer än antyds av en inlaga till hovrätten 1682-11-06: "hwad hemmanet wijdh kommer så kan det eij heller längre tohla den, det nu besitter, Iohan Olson benämnbd, emedan han til des förestående heel odugelig befinnes, och för den orsaak skull i wåhr det affträda måste." [A.a., s. 92]
Övrigt tingsärende:1683 Norrala ting, HÄL 4)Johan Olsson var gift med herr Lars bror Jakobs änka, vilket framgår av domboken i samband med att han, gift länsman och gästgivare på Kungsgården, 1683 rymde med Brita Olofsdotter i Nygården.
Länsman:omkring 1683 Norrala sn, HÄL 1)

Familj med Brita Andersdotter

Vigsel:före 1683 4)Brita Andersdotter omnämns i samband med att hennes andre make, länsmannen Johan Olsson, 1683 rymt med Brita Olofsdotter i Nygården.

Barn:
Anna Johansdotter (1678 - )
Olof Johansson (1680 - )
Brita Johansdotter (1681 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1675 Bosatt omkring 1675 Kungsgården nr 1-2, Norrala sn, HÄL.  2)
1678 Dottern Anna Johansdotter föds 1678 Kungsgården nr 1-2, Norrala sn, HÄL 5).
1680 Sonen Olof Johansson föds 1680 Kungsgården nr 1-2, Norrala sn, HÄL 5).
1681 Dottern Brita Johansdotter föds 1681 Kungsgården nr 1-2, Norrala sn, HÄL 5).
1682 Omnämns 1682.  3)
<1683 Vigsel Brita Andersdotter före 1683.  4)
1683 Övrigt tingsärende 1683 Norrala ting, HÄL.  4)
~1683 Länsman omkring 1683 Norrala sn, HÄL.  1)

Källor

1)Se informationen om övriga händelser
  
2)Mantalslängd, Västernorrlands län, KA, Riksarkivet
  
3)Sikeborg, Urban: "Stormanssläkter i Hälsingland och deras gårdar i Norrala", Hälsingerunor 1980 (utg. av Hälsinglands hembygdskrets)
  
4)Dombok för Hälsingland 1683, renoverad, Gävleborg:31, häradsrätter, Advokatfiskalen, Svea Hovrätts arkiv, Riksarkivet
  
5)Se Dop