Personakt Antavla

Erik Larsson

Bonde. Blev 68 år.

Far:Lars Persson (1708 - 1777)
Mor:Brita Larsdotter (1709 - 1782)

Född:1740-06-24 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL 1)Födelsenotisen är införd på uppslaget för Losjö nr 2, under bonden Lars Perssons och hustrun Brita Larsdotters namn. Faddrar till "Eric": Lars Svensson i Berge och hustru Karin ("Care") Persdotter; Lars Persson därstädes och hustru Brita Larsdotter. (Inga ungfaddrar angivna.) [C:2, uppsl. 19] En dubblettnotis finns införd i den följande ministerialboken som upprättades 1740. För faddrarna Lars Persson och hustrun Brita Larsdotter i Berge står tillagt "husfolk". [C:3, p. 172]
Bosatt:omkring 1771 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL 2)Erik Larsson och hu. Kerstin Jonsdotter skrivs på uppslaget för födda i Svarven nr 1 (felmärkt nr 2) i samband med barnens födelse 1771-1775.
Bonde:från 1772 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL 3)Han övertog alltså hemmansstyret efter svärfaderns död 1772.
Bonde:till 1808-11-20 Svarven nr sub 1, Norrala sn, HÄL 4)
Bosatt:till 1808-11-20 Svarven nr sub 1, Norrala sn, HÄL 4)
Död:1808-11-20 Svarven nr sub 1, Norrala sn, HÄL 5)Dödsnotisen med datumet den 20 november 1808 lyder: "Svarfven. Bonden Eric Larsson. Efterlemnade Hustru och 5 barn, Sonen Jonas Bonde på Hem(m)anet." Dödsorsak: "Lungsot". Åldern 68 år 5 månader. [C:3, p. 172] - Invid födelsenotisen står i kolumnen för död ett korstecken följt av årtalet 1808. [C:3, p. 172]
Bouppteckning:1808-11-28 Svarven nr sub 1, Norrala sn, HÄL 6)Bouppteckningen inleds: "År 1808 den 28.de November Förrättades Bouptekning och arfskifte efter afledne Bonden Eric Larsson i Svarfven som genom döden afled den 20.de i förberörde November månad och wid hwilket tillfälle dess efter lemnade Enka Hustru Kjerstin Jonsdotter afstod Hemmans styrelsen till sin enda Son Jonas, de öfrige Systrarne äro warande, Marta gift med Krono Ordinarie Båtsmannen Olof Boda, Brita gift med bonden Olof Olofsson i Ringa, Kjerstin gift med bondesonen Lars Svensson i Borg och Anna ogift för hwilken Bonden Markus Larsson i Kungsgården sig åtagit Förmynderskapet och lagligen Förordnas bör. Egendomen upgafs af Enkan sjelf, wärderades och delades som följer". Under "Fastigheten" upptas: "Skatte Hemmanet Subb N:o 1. i Swarfwen om 5 öres 14[? - otydligt inne i marginalen] peningelands Skatt". Ingen bytesdeltagare undertecknar.

Familj med Kerstin Jonsdotter (1749 - 1821)

Vigsel: 7)Vigselnotisen saknas i ministerialboken C:3 för Norrala.

Barn:
Brita Eriksdotter+ (1771 - 1771)
Margareta Eriksdotter (1772 - )
Brita Eriksdotter (1775 - )
Jon Eriksson (1777 - )
Kerstin Eriksdotter (1780 - 1853)
Lars Eriksson+ (1785 - 1788)
Anna Eriksdotter+ (1793 - )

Noteringar

I husförhörslängden 1772, förhör i Svarven den 20 november, upptas för Svarven (nr 1) [AI:1, 1772, p. 26]:
"Moder Hustr. Margeta" (f. 1722-09-07), 51 år. [Luthers katekes:] "beneq"; [Svebilii katekes:] "aliqd". I kommentarskolumnen: "död"
Bonden Erik Larsson (f. 1740-06-20), 33 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "beneq"
Hu. Kerstin (f. 1749-04-10), 24 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene"
Dotter Margta (f. 1772-07-26), 1 år
Dräng Erik (f. 1757-03-25), 16 år. [Innantilläsning:] "beneq"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "beneq"
Pigan Brita (f. 1755-04-09), 18 år. [Innantilläsning:] "beneq"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "beneq"
"NB:" Dräng Magnus (f. 1752-09-07), 21 år. [Innantilläsning:] "beneq"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "beneq". I kommentarskolumnen står först den överstrukna noteringen "förmanad" och därefter tillagt: "i Ryd i upland".


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1740 Födelse 1740-06-24 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL.  1)
1743 3 år Brodern Anders Larsson föds 1743-09-15 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL 5).
1746 6 år Brodern Jonas (Jon) Larsson Loberg föds 1746-09-06 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL 5).
1749 8 år Makan Kerstin Jonsdotter föds 1749-04-10 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL 8).
1749 9 år Systern Anna Larsdotter+ föds 1749-12-02 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL 5).
1749 9 år Systern Brita Larsdotter+ föds 1749-12-02 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL 5).
1749 9 år Systern Anna Larsdotter+ dör 1749-12-26 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL 5).
1750 9 år Systern Brita Larsdotter+ dör 1750-02-22 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL 5).
1750 9 år Brodern Lars Larsson+ dör 1750-03-09 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL 1).
1752 12 år Brodern Lars Larsson+ föds 1752-10-25 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL 5).
~1771 Bosatt omkring 1771 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL.  2)
1771 31 år Dottern Brita Eriksdotter+ föds 1771-08-25 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL 2).
1771 31 år Dottern Brita Eriksdotter+ dör 1771-09-14 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL 2).
>1772 Bonde från 1772 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)
1772 32 år Dottern Margareta Eriksdotter föds 1772-07-26 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL 2).
1775 34 år Dottern Brita Eriksdotter föds 1775-05-16 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL 2).
1777 36 år Fadern Lars Persson dör 1777-04-07 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL 9).
1777 37 år Sonen Jon Eriksson föds 1777-11-05 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL 10).
1780 40 år Dottern Kerstin Eriksdotter föds 1780-11-07 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL 11).
1782 41 år Modern Brita Larsdotter dör 1782-05-06 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL 12).
1785 44 år Sonen Lars Eriksson+ föds 1785-06-01 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL 13).
1788 47 år Sonen Lars Eriksson+ dör 1788-04-21 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL 14).
1793 52 år Dottern Anna Eriksdotter+ föds 1793-05-24 Svarven nr sub 1, Norrala sn, HÄL 15).
1800 59 år Systern Margareta Larsdotter dör 1800-04-16 Berge, Norrala sn, HÄL 16).
1803 62 år Brodern Per Larsson dör 1803-02-02 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL 17).
<1808 Bonde till 1808-11-20 Svarven nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  4)
<1808 Bosatt till 1808-11-20 Svarven nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  4)
1808 68 år Död 1808-11-20 Svarven nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  5)
1808 68 år Bouppteckning 1808-11-28 Svarven nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  6)

Källor

1)C:2, uppsl. 19
  
2)C:3, p. 327
  
3)AI:1, 1772, p. 26
  
4)Se Död
  
5)C:3, p. 172
  
6)Bouppteckningar 1808-1809, nr 131, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
7)AI:1, 1771, p. 27
  
8)C:3, p. 326
  
9)C:3, p. 421
  
10)C:4, f. 4v
  
11)C:4, f. 8r
  
12)C:4, f. 114v
  
13)C:4, f. 14r
  
14)C:4, f. 117r
  
15)C:4, f. 26r
  
16)C:4, f. 121v
  
17)C:4, f. 123r