Personakt

Jon Jöransson (Göransson)

Bonde.

Bosatt:omkring 1604 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL 1)
Övrigt tingsärende:1625 Norrala ting, HÄL 2)I domboken från Norrala ting 1625 berättas: "En Prophoss vnder Wälbyrdigh Johan von warnstedts Compagnie Gulich Olufsson i ringa hadhe tuenne reesor medh berådtt modh gådtt heem till sin granne Joen Jörenson [dvs. den man som senare gifte sig med Gulliks änka] och drifuit honom vthur hygsätett och slagitt honom, såsom Bengtt Mattzsson och Erich Larson der sammestädes effther deres Eedh wittnadhe, Så och Engebrechtt i Suarfuen, Och mädan för.ne Joen Jörensson sigh icke Syna leet huru han slagin war af handhen och af Elldslefuen, som han bredde på hans rygg medh, derföre kunde icke Nembden fälla honom till Eedsores brudtt, vthan Saachfäldhes tuenne 40 mkr. effther thett 5 Cap: i Edsöres balchen, och ladhes i kijstan så längie han betaldhe Saachören och blef någott better till Sinnes."
Bonde:till 1645 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL 3)Jon Jöransson (vid några tillfällen benämnd Örjansson) skrivs för hemmanet i Ringa tidigast 1604. [Tiondelängd i Hälsinglands handlingar 1604:11, KA] Han levde åtminstone under en tid under små omständigheter - han skrivs i längden för Älvsborgs lösens uppbärande för terminen 1618 bland "Vhtfattige thiggare" som inte erlagt någon skatt. [Älvsborgs lösen 1613, sjätte terminen, vol. 55:IV, fol. 12r, KA] Hemmanet var emellertid rätt omfattande - i jordeboken 1631 upptas det för 12 öres- och 14 penningland [jordebok, Norrland, KA] - och ekonomin tycks ha förbättrats. 1638 skattar han för denna boskapsbesättning: en häst, sex kor, två kvigor, fyra killingar, fyra lamm och en gris. [Boskaps- m.fl. längder, Norrland, KA] Han skrivs för hemmanet sista gången 1645. [Jordebok, Norrland, KA] 1646 brukar i stället Olof Gulliksson (dvs. hans hustrus son i första äktenskapet) hemmanet, med mantalet 3, och 1647 en hustru Ingegärd ("Ingell"), möjligen Jons änka. [Mantalslängder, Hudiksvalls län, KA]

Familj med X:22 N.N. (Ingegärd?)

Vigsel: 4)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1604 Bosatt omkring 1604 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL.  1)
1625 Övrigt tingsärende 1625 Norrala ting, HÄL.  2)
<1645 Bonde till 1645 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL.  3)

Källor

1)Se Bonde
  
2)Strödda domböcker och rättegångshandlingar, vol. 17 (protokoll från laga ting i Gästrikland och Hälsingland 1609-1624), RA
  
3)Skattelängder för Norrala sn
  
4)Dombok för Hälsinglands domsaga 1645-1646, AIa:5, f. 145r, HLA