Personakt Antavla

Gissel Svensson

Bonde. Blev 44 år.

Far:VII:65 Sven Gisselsson (1713 - 1769)
Mor:VII:66 Brita Olsdotter (1710 - )

Född:1736-08-02 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 1)Föräldrar till "Gissel": Sven Gisselsson och hu. Brita Olsdotter i Ringa nr 8. Faddrar: Anders Larsson i Ringa och hu. Sara; Knut Olsson i Närby och hu. Ingrid. Drängfadder Lars Andersson i Ringa, pigfadder Sigrid ("Segri") Gisselsdotter i Ringa.
Fadderskap:1759 Ringa+, Norrala sn, HÄL 2)Drängen Gissel Svensson i Ringa står 1759 som ungfadder till Sigrid (f. 1759-09-23), dotter till skinnaren Magnus Andersson och hu. Karin Olsdotter, utan angiven vistelseort i socknen.
Bosatt:omkring 1762 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 3)"Gissel Swensson [och] Cherstin Andersdotter" skrivs på uppslaget för "Ringa N.o 8." i samband med barnens födelse 1762-1772. [C:3, p. 318] Han skrivs sedan där med hustrun Lisa Persdotter i samband med sonen Pers födelse 1775. [C:3, p. 319]
Bonde:omkring 1771 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 4)Han övertog sannolikt hemmanet efter faderns död 1769.
Död:1780-12-11 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 5)Dödsnotisen med datumet den 11 december 1780 lyder: "Ringa. Bond. Gissel Svensson af lungsot". Åldern 45 år.
Bouppteckning:1780-12-18 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 6)Bouppteckningen inleds: "Åhr 1780. d: 18. December upteknades, werderades och delades all qwarlåtenskapen efter Afl. Bonden Gissel Swensson uti Ringa, emellan des qwarlåtna Enka Hustru Elisabet Pärsdotter och Sex omyndiga Barnen, för Sonen Swen och Karin är Bonden Pär Michelsson i Ringa lagl. förordnad Förmyndare, För Sonen Anders och Dottren Brita är Bonden Lars Andersson i Sund lagl. förordnad och för Sonen Per och Dotren Kjerstin har Bonden Olof Andersson i Ringa sig åtagit Förmyndarskap, men bör förordnas; Målsman för Enkan är Bonden Jon Swensson i Finnika, Enångers Sockn. Äfwen woro den aflednas Bröder, Hjulmakaren Olof Ringberg och Drängen Lars Swensson närwarande". Själva längden inleds med: "Skatte-Hemmanet N.o 8 i Ringa om 8. öre 18 pg.r i skatt". Bland skulder nämns till hjulmakaren Olof Svensson Ringberg 76 daler 3 1/2 öre kopparmynt; drängen Lars Svenssons arv om 287 daler 3 1/2 öre; till pigan Karin Svensdotter, dels för årslöner, dels för "Fädrenes och Mödrenes Arf" 107 daler 26 1/2 öre; Jon Svensson i Finnika [Enångers sn] 46 daler. Efter skuldens betalande återstår endast 40 daler 10 1/2 öre till änkan och barnen. Längden avslutas med stipulering om vilken årlig ersättning som skall utgå till änkan hu. Elisabet, den jord som ska reserveras för henne, och att hon ska få disponera "Mellankammaren och Nattstufwu Förstufwan, som bör plankas utaf" osv. Därefter är tillagt: "Sedan denna uptekning för sig gådt, gaf Enkan tillkänna, att hon genast wille blifwa fri ifrån hemmans styrsslen i Anseende till sin swaga hjelp, Och som alla woro ense att lottkastning skulle --- [otydligt ord] för sins emellan Afl. Swen Gisselssons barn Olof och Lars Swens söner, samt Afl. Gissel Swenssons Barn; så lottades, och tillföll Lotten Olof Swensson hwilken utfäste Etthundrade daler kppmt --- [otydligt ord p.g.a. att angivandet av myntslaget trängts in i efterhand] dem hwardera i Afträde, som gingo ifrån Hemmanet." Undertecknande bytesdeltagare är Elisabet Persdotter i Ringa; Jon Svensson i Finnika, målsman; Lars Anderson i "Sun" [sic]; Per Mickelsson i Ringa.

Familj med Kerstin Andersdotter (1737 - 1772)

Vigsel:1761-11-08 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 7)Vigselnotisen på sidan för vigda i Ringa (nr 8) lyder: "1761 d. 8 Nov. gifte sig ärl. dräng. Gissel Swensson, född 1735 d. 2 Aug. fadr. Swen Gisselsson, modren hustr. Brita Ohlsd.r med ärl. pigan Cherstin Andersdotter, född 1737. d. 10 Nov. fadren Anders Swensson, modr. hust. Karin Ohlsdotter i Borg."

Barn:
Karin Gisselsdotter+ (1762 - 1764)
Sven Gisselsson Warg (1764 - 1808)
Karin Gisselsdotter (1767 - 1807)
Anders Gisselsson Pamp (1769 - 1797)
Brita Gisselsdotter (1772 - 1842)

Familj med Elisabet Persdotter (1746 - 1800)

Vigsel:1773-10-10 Finnika, Enångers sn, HÄL 8)Vigselnotisen från 1773 i Enångers ministerialbok lyder: "D. 19 Sept: lystes; och d. 10. Octobr. wigdes Bondeson ifrån Norrala och Ringa Gisle Svensson, fadren Sven Gislesson, modren Hustru Brita Olofsd.r, med Bruden Elisabeth Petri i Finicka, fadren Bonden Pär Pärsson, modr. Hustr. Brita Eriksd.r."

Barn:
Per Gisselsson+ (1775 - 1777)
Kerstin Gisselsdotter (1777 - )
Per Gisselsson+ (1779 - 1784)

Noteringar

I husförhörslängden 1771 skrivs för Ringa nr 8 [AI:1, 1771, p. 25]:
Bonden Gissel Svensson (f. 1736-08-02), 36 år, med "bene" i alla tre kolumner
Hustru Kerstin (f. 1737-11-10), 35 år, med "bene" i alla tre kolumner, i marginalen noteringen "död 1772."
Son Sven (f. 1764-03-07), 8 år
" Anders (f. 1769-02-16), 3 år
Dotter Karin (f. 1767-06-01), 5 år
---
Han skrivs i husförhörslängderna sista gången 1778 för Ringa nr 8 [AI:1, 1778, p. 21]:
Gissel Svensson (f. 1736-08-02), 42 år
Hustru Lisa Persdotter (f. 1746-08-22), 32 år
Son Sven (f. 1764-03-07), 14 år
Anders (f. 1769-02-16), 9 år
Dotter Karin (f. 1767?-06-01), 10 år
" Kerstin (f. 1777-10-08)
Gamla änkan Gölin Jonsdotter (f. 1702-03-20), 76 år, "i Fattigstuf."


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1736 Födelse 1736-08-02 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL.  1)
1737 1 år Makan Kerstin Andersdotter föds 1737-11-10 Borg nr 2, Norrala sn, HÄL 9).
1738 1 år Brodern Olof Svensson+ föds 1738-03-07 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 1).
1738 1 år Brodern Olof Svensson+ dör 1738-04-08 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 1).
1739 3 år Systern Karin Svensdotter föds 1739-11-10 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 1).
1746 9 år Brodern VI:33 Olof Svensson Ringberg föds 1746-01-17 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 10).
1746 10 år Makan Elisabet Persdotter föds 1746-08-22 Finnika+, Enångers sn, HÄL 11).
1749 Brodern (Dödfött Barn) föds 1749 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 10).
1751 15 år Brodern Lars Svensson Ringberg föds 1751-09-12 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 10).
1751 15 år Brodern Lars Svensson+ föds 1751-09-12 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 10).
1751 15 år Brodern (Dödfödd Son) föds 1751-09-12 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 10).
1759 Fadderskap 1759 Ringa+, Norrala sn, HÄL.  2)
1761 25 år Vigsel Kerstin Andersdotter 1761-11-08 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL.  7)
~1762 Bosatt omkring 1762 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL.  3)
1762 26 år Dottern Karin Gisselsdotter+ föds 1762-12-29 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 12).
1764 27 år Sonen Sven Gisselsson Warg föds 1764-03-07 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 10).
1764 27 år Dottern Karin Gisselsdotter+ dör 1764-04-12 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 10).
1767 30 år Dottern Karin Gisselsdotter föds 1767-06-07 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 10).
1769 32 år Sonen Anders Gisselsson Pamp föds 1769-02-16 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 10).
1769 32 år Fadern VII:65 Sven Gisselsson dör 1769-04-04 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 13).
~1771 Bonde omkring 1771 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL.  4)
1772 35 år Dottern Brita Gisselsdotter föds 1772-03-08 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 10).
1772 35 år Makan Kerstin Andersdotter dör 1772-05-16 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 14).
1773 37 år Vigsel Elisabet Persdotter 1773-10-10 Finnika, Enångers sn, HÄL.  8)
1775 38 år Sonen Per Gisselsson+ föds 1775-07-24 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 12).
1777 40 år Sonen Per Gisselsson+ dör 1777-06-22 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 15).
1777 41 år Dottern Kerstin Gisselsdotter föds 1777-10-08 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 16).
1779 43 år Sonen Per Gisselsson+ föds 1779-11-14 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL 17).
1780 44 år Död 1780-12-11 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL.  5)
1780 44 år Bouppteckning 1780-12-18 Ringa nr 8, Norrala sn, HÄL.  6)

Källor

1)C:2, uppsl. 89
  
2)C:3, p. 358
  
3)C:3, p. 318, 319
  
4)AI:1, 1771, p. 25
  
5)C:4, f. 114r
  
6)Bouppteckningar 1781-1783, nr 104, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
7)C:3, p. 93
  
8)Enånger C:3 (lysnings- och vigselbok 1756-1800), p. 14
  
9)C:2, uppsl. 67
  
10)C:3, p. 318
  
11)AI:1, 1778, p. 21
  
12)C:3, p. 319
  
13)C:3, p. 497
  
14)C:3, p. 491
  
15)C:4, f. 113r
  
16)C:4, f. 4v
  
17)C:4, f. 6v