Personakt Antavla

Brita Larsdotter

Far:Lars Hansson Lustig
Mor:Brita Larsdotter

Född:1706-09-09 Å+, Norrala sn, HÄL 1)Födelseorten anges inte i födelsenotisen men alla faddrar kommer från Å eller den intilliggande gården Sand. Faddrar: Gästgivaren Olof Hansson; Anders Jonssons hustru Brita i Å; Sven Månsson och hustrun Karin Olofsdotter i Å. Ungfaddrar: Jon Andersson i Å, Ella Andersdotter i Å.
Bosatt:omkring 1738 Berge nr 2, Norrala sn, HÄL 2)Under (avlidne) bonden Olof Erssons och hustrun Karin Persdotters namn på uppslaget för Berge nr 2 skrivs "Swågern" Lars Persson och hu. Brita Larsdotter i samband med deras barns födelse 1738 och 1739. Det vill säga, de förestår då hemmanet eller är åtminstone bosatta där. (1739 förestås emellertid hemmanet av Olof Erssons änka och hennes nye make, Lars Svensson.)
Fadderskap:1740 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL 3)Lars Persson i Berge och hu. Brita Larsdotter, "husfolk", står 1740 som faddrar till Erik (f. 1740-06-14), son till bonden Lars Persson och Brita Larsdotter i Losjö nr 2. [C:3, p. 172] (En dubblettnotis finns också i den föregående ministerialboken. Noteringen "husfolk" saknas emellertid där. [C:2, uppsl. 19])
Bosatt:omkring 1742 Ringa, Norrala sn, HÄL 4)På uppslaget för "Husfolksbarn" skrivs Lars Persson och Brita Larsdotter i Ringa i samband med att deras dotter Margta föds 1742. Denna anges invid födelsnotisen ha dött 1743-08-28 "uti Söderala".
Bosatt:från 1743 till 1750 Östansjö, Söderala sn, HÄL 5)
Emigrerade:1743-08-29 Östansjö, Söderala sn, HÄL 6)I avdelningen för in- och utflyttade i ministerialboken C:3 upptas: "Ali __ Lars Päderson __ [utflyttnings- eller attestdatum:] 1743. 29 Augusti undfick attest til Söderala och Östansiö derest han emottagit et hem(m)an. Han är Pär Ohls Son i Ali, och hon Lars Hansson Lustigs dotter i Å. betygades at de här sig Ärl. och wäl förehållit."
Bosatt:till 1743-09-29 Ale, Norrala sn, HÄL 5)
Emigrerade:1750 Trönö sn, HÄL 7)Inflyttningsnotisen från 1750 i Trönö kyrkbok lyder: "Bonden Lars Person född i Norala 40 år g. tillika med des hustru kom här in uti försambl. år 1750 om wåren. Om dess lef(u)erne och förehållande haf(u)er herr kyrkjioherden Nordlinder sig bäst bekant. NB. Haf(u)a of(u)annämnde Personer warit uti Sörala 7 år. kom(m)o hit med attest den 17 Junii. Kun(n)a bägge sina Christendomsstyken och fört stilla lef(u)erne: attesterar af Sörala d. 14 Junii Olof Hallenius Adj. loci Regi (---)."
Bosatt:från 1750 Trönö sn, HÄL 5)

Familj med Lars Persson (1710 - )

Vigsel:Ale nr 3, Norrala sn, HÄL 8)Vigselnotisen på uppslaget för Ale nr 3, vid bonden gamle Per Olofssons namn, lyder: "1737 aug. 8 wardt Lars Pädersson gifft med Brita Larsdotter ifrån Å, then han besofwit förut."

Barn:
Margareta Larsdotter+ (1738 - 1738)
Margareta Larsdotter+ (1739 - 1741)
Margareta Larsdotter+ (1742 - 1743)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1706 Födelse 1706-09-09 Å+, Norrala sn, HÄL.  1)
1710 3 år Maken Lars Persson föds 1710-08-24 Ale nr 3, Norrala sn, HÄL 9).
~1738 Bosatt omkring 1738 Berge nr 2, Norrala sn, HÄL.  2)
1738 31 år Dottern Margareta Larsdotter+ föds 1738-05-04 Berge nr 2, Norrala sn, HÄL 2).
1738 31 år Dottern Margareta Larsdotter+ dör 1738-08-14 Berge nr 2, Norrala sn, HÄL 2).
1739 33 år Dottern Margareta Larsdotter+ föds 1739-11-21 Berge nr 2, Norrala sn, HÄL 2).
1740 Fadderskap 1740 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL.  3)
1741 34 år Dottern Margareta Larsdotter+ dör 1741-05-11 Berge nr 2, Norrala sn, HÄL 2).
~1742 Bosatt omkring 1742 Ringa, Norrala sn, HÄL.  4)
1742 36 år Dottern Margareta Larsdotter+ föds 1742-10-10 Ringa, Norrala sn, HÄL 4).
>1743 Bosatt från 1743 till 1750 Östansjö, Söderala sn, HÄL.  5)
1743 36 år Dottern Margareta Larsdotter+ dör 1743-08-28 Söderala sn, HÄL 4).
1743 36 år Emigration 1743-08-29 Östansjö, Söderala sn, HÄL.  6)
<1743 Bosatt till 1743-09-29 Ale, Norrala sn, HÄL.  5)
1750 Emigration 1750 Trönö sn, HÄL.  7)
>1750 Bosatt från 1750 Trönö sn, HÄL.  5)

Källor

1)C:1, f. 90r
  
2)C:2, uppsl. 21
  
3)C:3, p. 172
  
4)C:3, p. 394
  
5)Se Emigration
  
6)C:3, p. 303 (efter p. 561!)
  
7)Trönö E:1, p. 88
  
8)C:2, f. 116v
  
9)C:2, uppsl. 12