Personakt Antavla

VIII:217 Erik [!] Jonsson

Bonde. Blev ca 52 år.

Far:IX:433 Jon Nilsson (~1631 - 1711)
Mor:IX:434 Kerstin Påvelsdotter (~1636 - 1696)

Född:beräknat 1667 1)Att han är son till Jon Nilsson i Berge nr 2 framgår av dennes begravningsnotis. Jon Nilsson har dock ingen belagd släktskap med de föregående ägarna till hemmanet i Berge. - En Erik Jonsson och Brita Jonsdotter, båda i Kungsgården, står flera gånger som ungfaddrar i socknen på 1690-talet; vid ett tillfälle står landbonden Jon Nilsson och dennes hustru Kerstin som ordinarie faddrar. (Se fadderskapsnotiserna. Det var vanligt i socknen att ogifta, yngre barn till ordinarie faddrar valdes till ungfaddrar.) Med tanke på att endast få hemman i socknen brukades av landbönder är denne Jon Nilsson sannolikt identiskt med landbonden Jon Nilsson på Kungsgården nr 1, gift med Kerstin Påvelsdotter. 1697 är både Erik Jonsson och Brita Jonsdotter bosatta i Berge, när de står som ungfaddrar till ett barn fött vid Kungsgården. - När Erik Jonsson gifter sig i Berge nr 2 anges inte varifrån han kommer. Det indikerar åtminstone att han var född inom socknen (hans hustru var den som var bördig från hemmanet). Om Erik är identisk med landbonden Jon Nilssons son skulle det förklara varför Jon vid sin död är bosatt på Erik Jonssons hemman i Berge.
Bonde:Berge nr 2, Norrala sn, HÄL 2)
Fadderskap:1689 Svarven nr 2 ("Heden nr 1"), Norrala sn, HÄL 3)Erik Jonsson i Kungsgården står 1689 som ungfadder till Olof (f. 1689-12-11), son till Per Olofsson och hustrun Sara Mickelsdotter i Svarven nr 2.
Bosatt:omkring 1689 Kungsgården, Norrala sn, HÄL 4)
Fadderskap:1689 Svarven, Norrala sn, HÄL 5)Erik Jonsson i Kungsgården står 1689 - jämte Brita Jonsdotter i Kungsgården - som ungfadder till Kerstin (f. 1689-08-10), dotter till sockenskinnaren Olof Olofsson och hustrun Brita Andersdotter i Svarven.
Fadderskap:1692 Svarven nr 2 ("Heden nr 1"), Norrala sn, HÄL 6)Erik Jonsson i Kungsgården står 1692 - jämte systern Brita Jonsdotter - som ungfadder till Brita (f. 1692-04-05), dotter till bonden Jon Hindersson och hustrun Kerstin Mårtensdotter i Svarven nr 2. Vid samma tillfälle står landbon Jon Nilsson och hustrun Kerstin som ordinarie faddrar.
Fadderskap:1694 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 7)Erik Jonsson i Kungsgården står 1694 - jämte Brita Jonsdotter "ibidem" (dvs. i Kungsgården) som ungfadder till Karin (f. 1694-09-13), dotter till bonden Jon Eriksson och hustrun Kerstin Eriksdotter i Ringa nr 5.
Fadderskap:1695 Kattön (Svarven), Norrala sn, HÄL 8)Erik Jonsson i Kungsgården står 1695 - jämte Brita Jonsdotter i Kungsgården - som ungfadder till Per (f. 1695-10-10), son till båtsmannen Hans Olofsson och hustrun Margareta Persdotter på Kattön.
Bosatt:omkring 1697 Berge, Norrala sn, HÄL 4)
Fadderskap:1697 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL 9)Erik Jonsson i Berge står 1697 - jämte Brita Jonsdotter i Berge - som ungfadder till Kerstin (f. 1697-10-28), dotter till bonden Olof Svensson och hustrun Margareta i Fors nr 2.
Bosatt:från 1698-05-15 Berge nr 2, Norrala sn, HÄL 10)
Fadderskap:1708 Snarböle, Norrala sn, HÄL 11)Han och hans ej namngivna hustru står 1708 som faddrar till Johan (f. 1708-04-16), son till fördubblingsbåtsmannen Erik Johansson Lind och hustrun Brita Olofsdotter i Snarböle.
Död:1719 Berge nr 2, Norrala sn, HÄL 1)
Begravd:1719-11-15 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL 12)Begravningsnotisen på sidan för avlidna i Berge nr 2 lyder: "1719 D(omini)ca 25 Trinit. Begrofs Erich Jonsson i Bärje, effter it exemplart stilla och Christel. Lefwerne, 52 år gam(m)al."

Familj med VIII:218 Margareta Jonsdotter (1680 - 1718)

Vigsel:1698-05-15 Berge nr 2, Norrala sn, HÄL 13)Vigselnotisen på uppslaget för Berge nr 2 lyder: "1698. den 15. Maij, wijgdes Erich Jonson med Margreta Jonsdotter. Morgongåfwa lofwades 15. lodh Sölf.r"

Barn:
Jon Eriksson+ (1700 - 1704)
VII:109 Olof Eriksson (1704 - 1737)
Kerstin Eriksdotter+ (1706 - )
Kerstin Eriksdotter (1706 - 1784)
Ingrid Eriksdotter+ (1716 - )

Familj med Margareta (- 1719)

Vigsel:omkring 1719 14)Erik Jonssons första hustru begravdes 1718 och vigseln bör därför ha ägt rum 1718 eller 1719. Inga vigselnotiser finns införda i kyrkböckerna för Norrala från mars 1716 till december 1720; det är antagligen därför som äktenskapet inte registrerats.

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1667 Födelse beräknat 1667.  1)
1680 Makan VIII:218 Margareta Jonsdotter föds 1680 Berge nr 2, Norrala sn, HÄL 15).
1689 Fadderskap 1689 Svarven nr 2 ("Heden nr 1"), Norrala sn, HÄL.  3)
~1689 Bosatt omkring 1689 Kungsgården, Norrala sn, HÄL.  4)
1689 Fadderskap 1689 Svarven, Norrala sn, HÄL.  5)
1692 Fadderskap 1692 Svarven nr 2 ("Heden nr 1"), Norrala sn, HÄL.  6)
1694 Fadderskap 1694 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL.  7)
1695 Fadderskap 1695 Kattön (Svarven), Norrala sn, HÄL.  8)
1696 Modern IX:434 Kerstin Påvelsdotter dör 1696 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
~1697 Bosatt omkring 1697 Berge, Norrala sn, HÄL.  4)
1697 Fadderskap 1697 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL.  9)
1698 Vigsel VIII:218 Margareta Jonsdotter 1698-05-15 Berge nr 2, Norrala sn, HÄL.  13)
>1698 Bosatt från 1698-05-15 Berge nr 2, Norrala sn, HÄL.  10)
1700 Sonen Jon Eriksson+ föds 1700-09-30 Berge nr 2, Norrala sn, HÄL 16).
1704 Sonen Jon Eriksson+ dör 1704 Berge nr 2, Norrala sn, HÄL 1).
1704 Sonen VII:109 Olof Eriksson föds 1704-03-21 Berge nr 2, Norrala sn, HÄL 16).
1706 Dottern Kerstin Eriksdotter+ föds 1706-12-03 Berge nr 2, Norrala sn, HÄL 16).
1706 Dottern Kerstin Eriksdotter föds 1706-12-03 Berge nr 2, Norrala sn, HÄL 16).
1708 Fadderskap 1708 Snarböle, Norrala sn, HÄL.  11)
1711 Fadern IX:433 Jon Nilsson dör 1711-02-14 Berge nr 2, Norrala sn, HÄL 1).
1716 Dottern Ingrid Eriksdotter+ föds 1716-01-13 Berge nr 2, Norrala sn, HÄL 17).
1718 Makan VIII:218 Margareta Jonsdotter dör 1718 Berge nr 2, Norrala sn, HÄL 1).
1719 Makan Margareta dör 1719 Berge nr 2, Norrala sn, HÄL 1).
~1719 Vigsel Margareta omkring 1719.  14)
1719 Död 1719 Berge nr 2, Norrala sn, HÄL.  1)
1719 Begravning 1719-11-15 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL.  12)

Källor

1)Se Begravning
  
2)Se informationen om övriga händelser
  
3)C:1, f. 72v
  
4)Se Fadderskap
  
5)C:1, f. 106v
  
6)C:1, f. 83v
  
7)C:1, f. 84v
  
8)C:1, f. 111v
  
9)C:1, f. 80v
  
10)Se Vigsel
  
11)C:1, f. 93v
  
12)C:2, f. 122r
  
13)C:1, f. 8r
  
14)Baserat på indicier
  
15)Se Dop
  
16)C:1, f. 7v
  
17)C:2, uppsl. 21