Personakt

Anna Nilsdotter

Tjänstepiga. Blev ca 25 år.

Född:beräknat 1674 Ore sn, DALA 1)
Bosatt:Norrala sn, HÄL 1)
Tjänstepiga:Kungsgården, Norrala sn, HÄL 1)
Död:1699 Kungsgården, Norrala sn, HÄL 1)
Begravd:1699-02-10 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL 2)Begravningsnotisen bland de obesuttna lyder: "1699. den 10. Februarii, jordades och uti dhe Fattigas Lägerstad ährliga Pijga Anna Nilsdotter, Födder uti Dahlarna och Ohr Sochn af ährliga Föräldrar, När hennes Fadher blef död, måste hon sig ifrån sin Födelsort begifwa, at sökia sin Föda, endels med tiggiande, endels med tienande, och omsijder til tienst stadnade i Kongsgården hoos H.r Lars Norelium jun.m, dherest hon blef död, effter et Christeligit Förhållande och wälförda lefrne, när hon war 25. åhr."

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1674 Födelse beräknat 1674 Ore sn, DALA.  1)
1699 Död 1699 Kungsgården, Norrala sn, HÄL.  1)
1699 Begravning 1699-02-10 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL.  2)

Källor

1)Se Begravning
  
2)C:1, f. 119r