Personakt Antavla

Erik Persson Ygberg (Yggberg)

Informator, stadsfiskal, landsfiskal. Blev 46 år.

Far:Per Jonsson Ygberg (Yggberg) (1713 - )
Mor:Karin Eriksdotter (1716 - )

Född:1744-08-16 Färila sn, HÄL 1)Hans tillnamn - Ygberg/Yggberg - pekar på en förbindelse med byn Yg i Färila.
Bosatt:omkring 1763 Yg nr 1, Färila sn, HÄL 2)
Informator:till 1771 Söderhamn, HÄL 1)I husförhörslängden 1766-1769 skrivs hos direktören Lars. Er. Eurén "Informator Studiosus Eric Yggberg", född i Färila (utan födelseår). Han är bosatt där 1766 och ännu 1769. [Söderhamn AI:4, husförhörslängd 1766-1769, uppsl. 23, Genline ID: 2233.66.72100] - I husförhörslängden 1769-1777 skrivs efter direktören Lars Eriksson Eurén "Informatorn Studiosus Eric Yggberg" (f. 1744-08-16 i Färila sn). I kommentarskolumnen står: "Bortfl. 1771." [Söderhamn AI:5, husförhörslängd 1769-1777, uppsl. 38, Genline ID: 2233.67.85300]
Emigrerade:1771 1)
Stadsfiskal:omkring 1776 3)Han nämns som stadsfiskal i domboken från Norrala häradsrätt den 26 april 1776: "Efter Stads Fiscalen Wälbetrodde Eric Ygbergs påstående". (Han upptas emellertid inte i personregistren till Söderhamns husförhörslängder vid denna tid.)
Bosatt:omkring 1786 Florsberg, Mo sn, HÄL 4)
Landsfiskal:till 1791 Norrala sn, HÄL 5)
Bosatt:till 1791-01-31 Å nr sub 2, Norrala sn, HÄL 5)
Död:1791-01-31 Å nr sub 2, Norrala sn, HÄL 6)Dödsnotisen med datumet den 31 januari 1791 lyder: "Å. LandsFiscalen Eric Ygberg af en utmerglande watusot". Åldern 46 år.
Bouppteckning:1791-06-03 Å nr sub 2, Norrala sn, HÄL 7)Bouppteckningen inleds: "År 1791: den 3. och 4. Junii förrätades Laga Bouptekning efter afledne Herr Lands Fiscalen Eric Ygberg, i närwaro af des efterlemnade Enka Fru Ulrica Forsslöf och minderårige Barnens nedanskrefne Förmyndare. Ägendomen, med det mera, som till Boet hörer, upgafs af bemälte Enke-Fru". Under "Fastighet" upptas: "Skatte Hemmanet Sub. N.o 2 i Å, Norrala Sokn Sju Öres Tre och ett halft Penningeland, med Hus och Jord i by och Bodar samt andelar uti Husbehofs Såg och Mjöl-Qwarnar, uptages till ett värde af" 333 riksdaler specie 16 skillingar. Egendomen är mycket omfattande. Boet har skulder till bl.a. "Herr Capitaine Gyllengahm med ränta" 100 riksdaler; Jöns Jönsson i Västerby [Rengsjö sn] 1 riksdaler 32 skillingar; C. Strömberg i Stockholm 3 riksdaler 6 skillingar. Tjänstehjonslöner betalas ut till drängen Erik (2 årslöner), Anders, pigorna Brita, Kajsa och Greta. Under "1791. Års Hemmans utgifter" upptas: "Crono Utskylder" 8 riksdaler; "Indelning till Regementsskrifware" 9 riksdaler; "Comministerns Lön" 1 riksdaler 8 skillingar; "Klåckare, Spögubbe, Wargakarl, Organist" 1 riksdaler 12 skillingar; "Båtsman" 2 riksdaler 5 skillingar 10 runstycken; "Scholo Staten i Huddiksvall" 3 riksdaler 16 skillingar. Boets behållning är sammanlagt 1.156 riksdaler 17 skillingar x [otydlig siffra] runstycken. Undertecknande bytesdeltagare är Ulrika Forsslöf; B. J.[?] Ödmann "På de Omyndigas vägnar".

Familj med Ulrika (Ulla) Forsslöf Ygberg (1756 - 1808)

Lysning:1781-11-25 Norrala kyrka, Norrala sn, HÄL 8)Lysning skedde den 25 november 1781 i Norrala kyrka "emellan LandsFiscalen Herr Eric Ygberg och Jungfru Ulrica Forsslöf".
Vigsel:1781-12-02 Norrala sn, HÄL 9)Vigselnotisen med datumet den 2 december 1781 lyder: "Lands och StadsFiscalen, Eric Ygberg i Mo, samt Probste dottren, Jungfru Ulrica Forsslöf."

Barn:
Anders Ygberg (1782 - )
Per Abraham Ygberg (1784 - )
Kristina Ulrika Ygberg (1788 - )
Erik Christian Ygberg

Noteringar

I husförhörslängden för Mo sn 1784-1803 skrivs under Florsberg, samtliga överstrukna [Mo (HÄL) AI:3, husförhörslängd 1784-1803, uppsl. 60, Genline ID: 2213.28.40800]:
"Landsf: Herr Eric Yggberg" (f. 1744). De enda noteringarna för honom, hustrun och tjänstefolket är från 1786.
"Fru Ulrica Forslöf" (f. 1756)
Son Andreas (f. 1782)
Son Per Abraham (f. 1784).


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1744 Födelse 1744-08-16 Färila sn, HÄL.  1)
1750 Systern Anna Persdotter föds 1750 Yg nr 1, Färila sn, HÄL 2).
1753 8 år Brodern Peter (Per) Persson Ygberg (Yggberg) föds 1753-04-12 Färila sn, HÄL 10).
1755 Systern Karin Persdotter föds 1755 Yg nr 1, Färila sn, HÄL 2).
1756 Makan Ulrika (Ulla) Forsslöf Ygberg föds 1756 Hille sn+, GÄS 4).
~1763 Bosatt omkring 1763 Yg nr 1, Färila sn, HÄL.  2)
<1771 Informator till 1771 Söderhamn, HÄL.  1)
1771 Emigration 1771.  1)
~1776 Stadsfiskal omkring 1776.  3)
1781 37 år Lysning Ulrika (Ulla) Forsslöf Ygberg 1781-11-25 Norrala kyrka, Norrala sn, HÄL.  8)
1781 37 år Vigsel Ulrika (Ulla) Forsslöf Ygberg 1781-12-02 Norrala sn, HÄL.  9)
1782 Sonen Anders Ygberg föds 1782 4).
1784 Sonen Per Abraham Ygberg föds 1784 4).
~1786 Bosatt omkring 1786 Florsberg, Mo sn, HÄL.  4)
1788 44 år Dottern Kristina Ulrika Ygberg föds 1788-11-20 Å nr sub 2, Norrala sn, HÄL 11).
<1791 Landsfiskal till 1791 Norrala sn, HÄL.  5)
<1791 Bosatt till 1791-01-31 Å nr sub 2, Norrala sn, HÄL.  5)
1791 46 år Död 1791-01-31 Å nr sub 2, Norrala sn, HÄL.  6)
1791 46 år Bouppteckning 1791-06-03 Å nr sub 2, Norrala sn, HÄL.  7)

Källor

1)Söderhamn AI:5, husförhörslängd 1769-1777, uppsl. 38, Genline ID: 2233.67.85300
  
2)I husförhörslängden för Färila sn 1744-1763 skrivs på det första hemmanet i Yg [Färila AI:3, husförhörslängd 1744-1763, f. 115r, Genline ID: 133.15.45200]:
  
3)Dombok 1776 för Hälsingland, renoverad, Häradsrätter, Gävleborg:165, f. 453v, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, Riksarkivet
  
4)Mo (HÄL) AI:3, husförhörslängd 1784-1803, uppsl. 60, Genline ID: 2213.28.40800
  
5)Se Död
  
6)C:4, f. 118r
  
7)Bouppteckningar 1793-1795, nr 24, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
8)Lysningsbrev, Norrala HV:2 (1776-1804), HLA
  
9)C:4, f. 98r
  
10)Söderhamn AI:4, husförhörslängd 1766-1769, uppsl. 43, Genline ID: 2233.66.74100
  
11)C:4, f. 19v