Personakt Antavla

Hans Persson Ring

Kronobåtsman. Blev 32 år.

Far:Per [!] Hansson Ring (1749 - 1791)
Mor:Elisabet Olsdotter Ström (1736 - 1801)

Född:1776-10-18 Ringa, Norrala sn, HÄL 1)Födelsenotisen är införd på uppslaget för "Cronobåtsman til 15 Rotan" (som omfattade fem hemman i Ringa). Föräldrar: "ordinair Båtsman Pehr Hansson Ring & Hust. Lisa Olofsdotter". Faddrar: Olof Andersson och hans hu. Brita Larsdotter därstädes; Lars Persson och hans hu. Brita Larsdotter i Boda. (Ungfaddrar:) Drängen Anders Månsson, pigan Brita Hansdotter. [C:3, p. 399] - En dubblettfödelsenotis finns införd i den följande ministerialboken, upprättad ca 1775. Föräldrana anges som Per Ring och hu. Lisa Olofsdotter i Ringa. [C:4, f. 3v]
Fadderskap:1801 Ringa nr 2, Norrala sn, HÄL 2)Båtsmannen Hans Ring i Ringa står 1801 som ungfadder till Sven (f. 1801-04-11), son till bondsonen Olof Persson och hu. Anna Svensdotter i Ringa (nr 2).
Arvsskifte:1802-02-02 Ringa, Norrala sn, HÄL 3)Bouppteckningen efter modern Lisa Olofsdotter hålls i Ringa den 2 februari 1802. Se utdrag ur bouppteckningen i hennes personnotis.
Bosatt:till 1808 Ringa, Norrala sn, HÄL 4)
Kronobåtsman:till 1808-12-13 Båtsmansrote 121 (omfattade 1737 Ringa nr 2, Ringa nr 3, Ringa nr 4, Ringa nr 5, Ringa nr 6), Norrala sn, HÄL 4)Ring var tillnamnet för de ordinare båtsmännen i rote 121.
Död:1808-12-13 Stockholm 5)Dödsnotisen med datumet den 13 december 1808 lyder: "Ringa. Kr: Båtsm. Hans Ring. Lemn. Hustru och 1 Son". Dödsorsak: "Fältsjuk.", "i Stokh:". Åldern 32 år. (Dödsorten anges i bouppteckningen.)
Bouppteckning:1809-03-01 Ringa, Norrala sn, HÄL 6)Bouppteckningen inleds: "År 1809 d. 1.te Martij, uprättades Bouptekning efter Kronoårdinarie Båtsman Hans Pehrsson Ring, i Ringa och Norrala Sokn som afled i Stockholm d. 13.de December 1808, och lemnat Enkan efter sig Sigrid Pehrs Dotter biträd af Bonden Olof Pehrsson, Samt en Son Pehr ett och halft år hwars Rätt bewakas af Bonden Lars Ersson, alla i Ringa, Enkan upgaf boet som följer". Gården består av: "En stufwa med förstufwa och kammare"; "En natstufwa öfwer kjällaren"; "Kjällaren"; "Ett fähus"; "En lada med loge uti"; "Ett härbre"; "En Hölada i manarne[?] kallad", inalles värderat till 63 riksdaler 32 skillingar. Boskapen består av två kor; fordran "af Pehr Pehrsson i Ringa en half ko"; "Äfwen fodra af Fadren Pehr Olsson"; tre getter. Hans efterlämnade ovanligt många böcker: en bibel; en "Bålds Påstilla"; "Langhansons Barna Postilla"; "Freseni Cominion bok"; "Betraktelse öfwer menniskans behof och lefw."; "Psalmbok och Evangelibok särskilta band"; "Brinnande böneoffer": "En större lärobok i Christendomskundskapen"; "Den Christna Relionens [sic] wisshet"; en "Räknebok"; "Herrnhutska säcktens beskaffenhet"; "Beskrifning om wägg och byxsäckuhr"; "Om förnämnsta regeringar i Europa"; "Utkast till Typiska teologien": en "Geographa"; "Kort inledning till swenska historian". Under rubriken "Säng Gång och Linnekläder" anges att till änkan anslås en uppbäddad säng som sin sorgesäng; "En af Pehr Pehrsson och Mikel Pehrss. i Ringa"; "En d:o af Pehr Olssn [sic] eller Fadren". Boet värderas till 175 riksdaler 6 skillingar 6 runstycken. Bland skulderna på nämns "Sara Pehrsd.r Ring Enligt gifven Revers" 2 riksdaler 21 skillingar 4 runstycken; "Ett års fäbolega till dito". Boets behållning blir drygt 166 riksdaler. Undertecknande bytesdeltagare är "Enkan" Sigrid Persdotter; Lars Eriksson i Ringa.

Familj med Sigrid Persdotter (1775 - )

Vigsel:1804-01-25 Ringa, Norrala sn, HÄL 7)Vigselnotisen med datumet den 25 januari 1804 lyder: "Ordin. Båtsm. Hans Ring i Ringa och B. D. Sigrid Pehrsd:r ibm [dvs. därstädes]". I kommentarskolumnen står: "Giftoman Brudens Far B.[onden] Pehr Olss. i Ringa."

Barn:
Per Hansson+ (1807 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1776 Födelse 1776-10-18 Ringa, Norrala sn, HÄL.  1)
1791 Fadern Per [!] Hansson Ring dör 1791 Viborg, Finland 8).
1801 Fadderskap 1801 Ringa nr 2, Norrala sn, HÄL.  2)
1801 25 år Modern Elisabet Olsdotter Ström dör 1801-11-24 Ringa, Norrala sn, HÄL 9).
1802 25 år Arvsskifte 1802-02-02 Ringa, Norrala sn, HÄL.  3)
1804 27 år Vigsel Sigrid Persdotter 1804-01-25 Ringa, Norrala sn, HÄL.  7)
1807 Sonen Per Hansson+ föds 1807 Ringa+, Norrala sn, HÄL 10).
<1808 Bosatt till 1808 Ringa, Norrala sn, HÄL.  4)
<1808 Kronobåtsman till 1808-12-13 Båtsmansrote 121 (omfattade 1737 Ringa nr 2, Ringa nr 3, Ringa nr 4, Ringa nr 5, Ringa nr 6), Norrala sn, HÄL.  4)
1808 32 år Död 1808-12-13 Stockholm.  5)
1809 32 år Bouppteckning 1809-03-01 Ringa, Norrala sn, HÄL.  6)

Källor

1)C:3, p. 399
  
2)C:4, f. 43r
  
3)Bouppteckningar 1801-1804, nr 52, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
4)Se Död
  
5)C:4, f. 129v
  
6)Bouppteckningar 1808-1809, nr 67, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
7)C:4, f. 103r
  
8)C:4, f. 118v
  
9)C:4, f. 122r
  
10)AI:2, uppsl. 171