Personakt

Jon Eriksson

Bonde. Blev ca 62 år.

Född:beräknat 1636 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 1)
Bosatt:Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 2)Hans namn - Jon Erichson" - står angivet på hemmansföreståndarens plats på uppslaget för Ringa nr 5 i kyrkboken som upprättades ca 1688 men har senare strukits över och ersatts med Jakob Eriksson.
Fadderskap:1688 Kattön (Svarven), Norrala sn, HÄL 3)Han och hustrun Kerstin Eriksdotter står 1688 som faddrar till en en icke namngiven flicka (f. 1688-11-05), dotter till båtsman Anders Andersson Liten och hustrun Gölin Eriksdotter på Kattön.
Fadderskap:1689 Ringa, Norrala sn, HÄL 4)Han och hustrun Kerstin Eriksdotter står 1689 som faddrar till Gölin (f. 1689-03-20), dotter till sockenskomakaren Erik Andersson och hustrun Margareta Eriksdotter i Ringa.
Fadderskap:1691 Ringa nr 1, Norrala sn, HÄL 5)Han och hustrun Kerstin Eriksdotter står 1691 som faddrar till Anders (f. 1691-02-14), son till bonden Lars Olofsson och hustrun Elisabeta Andersdotter i Ringa nr 1.
Fadderskap:1692 Ringa nr 1, Norrala sn, HÄL 5)Han och hustrun Kerstin Eriksdotter står 1692 som faddrar till Bengt (f. 1692-03-02), son till bonden Lars Olofsson och hustrun Elisabet Andersdotter i Ringa nr 1.
Fadderskap:1692 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL 6)Han och hustrun Kerstin står 1692 som faddrar till Brita (f. 1692 i april), dotter till bonden Anders Gisselsson och hans hu. Ingrid Jakobsdotter i Ringa nr 6.
Fadderskap:1693 Siknäs nr 1, Norrala sn, HÄL 7)Han och hustrun Kerstin Eriksdotter i Ringa står 1693 som faddrar till Erik (f. 1693-05-13), son till bonden(?) Mats Jonsson och hu. Sigrid Eriksdotter i Siknäs (nr 1).
Omnämns:1694 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 8)Han omnämns i samband med att två av hans barn begravs samtidigt 1694 ("Jon Erikssons twenne barn").
Omnämns:1696 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 8)Han omnämns i samband med att hans dotter Sigrid gifter sig 1696 ("Sigri, Jon Erichssons dotter i Ringa").
Omnämns:1696 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 8)Han omnämns i samband med att hans dotter Karin begravs i december 1696 ("Jon Eriks lilla dotter Karen").
Fadderskap:1697 Ringa nr 1, Norrala sn, HÄL 5)Han står 1697, utan hustru, som fadder till Margareta (f. 1697-02-06), dotter till (landbonden?) Olof Olofsson och hustrun Margareta Hemmingsdotter i Ringa nr 1.
Fadderskap:1697 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL 6)Han och hustrun Kerstin Eriksdotter står 1697 som faddrar till Per (f. 1697-09-12), son till bonden Hans Larsson och hustrun Kerstin Persdotter i Ringa nr 6.
Död:1698 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 1)
Begravd:1698-05-15 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL 8)Begravningsnotisen på uppslaget för Ringa nr 5 lyder: "1698. den 15. Maij begroofs Jon Erichson, som fördt et Gudfruchtigt och stilla lefwerne, mehrendeels och dragits med stoor Fattigdom. Åldren war 62. åhr. är lagd i Lägerstaden, gården tilhörig."

Familj med Kerstin [!] Eriksdotter

Barn:
Sigrid Jonsdotter (~1672 - 1751)
Erik Jonsson+ (1678 - <1687)
Olof Jonsson+ (1679 - )
Brita Jonsdotter+ (1680 - )
Kerstin Jonsdotter (1681 - 1749)
Karin Jonsdotter+ (1683 - 1694)
Erik Jonsson (1687 - 1694)
Lars Jonsson+ (1690 - )
Karin Jonsdotter+ (1694 - 1696)

Noteringar

Efter födelsenotisen för Lars 1690 finns antecknat: "Förrän Ordningen och befaldningen kom, på ofwanskrefne sätt, Barnens Nampn i denna Matricel at införa, äro och desse Jon Erichssons barn, effter åhr och dagh komne til Doop och Christendom." Därefter följer barnen födda 1678-1687. [C:1, f. 84v]


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1636 Födelse beräknat 1636 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL.  1)
~1672 Dottern Sigrid Jonsdotter föds beräknat 1672 Ringa nr 5+, Norrala sn, HÄL 9).
1678 Sonen Erik Jonsson+ föds 1678 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 10).
1679 Sonen Olof Jonsson+ föds 1679 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 10).
1680 Dottern Brita Jonsdotter+ föds 1680 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 10).
1681 Dottern Kerstin Jonsdotter föds 1681 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 10).
1683 Dottern Karin Jonsdotter+ föds 1683 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 10).
1687 Sonen Erik Jonsson föds 1687 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 10).
1688 Fadderskap 1688 Kattön (Svarven), Norrala sn, HÄL.  3)
1689 Fadderskap 1689 Ringa, Norrala sn, HÄL.  4)
1690 Sonen Lars Jonsson+ föds 1690-08-18 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 2).
1691 Fadderskap 1691 Ringa nr 1, Norrala sn, HÄL.  5)
1692 Fadderskap 1692 Ringa nr 1, Norrala sn, HÄL.  5)
1692 Fadderskap 1692 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL.  6)
1693 Fadderskap 1693 Siknäs nr 1, Norrala sn, HÄL.  7)
1694 Omnämns 1694 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL.  8)
1694 Dottern Karin Jonsdotter+ dör 1694 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 1).
1694 Sonen Erik Jonsson dör 1694 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 1).
1694 Dottern Karin Jonsdotter+ föds 1694-09-13 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 2).
1696 Omnämns 1696 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL.  8)
1696 Omnämns 1696 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL.  8)
1696 Dottern Karin Jonsdotter+ dör 1696 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 1).
1697 Fadderskap 1697 Ringa nr 1, Norrala sn, HÄL.  5)
1697 Fadderskap 1697 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL.  6)
1698 Död 1698 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL.  1)
1698 Begravning 1698-05-15 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL.  8)

Källor

1)Se Begravning
  
2)C:1, f. 84v
  
3)C:1, f. 110v
  
4)C:1, f. 105v
  
5)C:1, f. 85v
  
6)C:1, f. 76v
  
7)C:1, f. 48v
  
8)C:1, f. 85r
  
9)Se Död
  
10)Se Dop