Personakt Antavla

VII:113 Erik Larsson

Bonde. Blev 76 år.

Far:VIII:121 Lars Tyrisson
Mor:VIII:226 Sigrid Eriksdotter (~1664 - 1754)

Född:1703-09-08 Haga nr 1 (nuv. Haga 1:2), Norrala sn, HÄL 1)Faddrar: Markus Bertilsson och hu. Margareta Tyrisdotter i Söderhamn; Olof Andersson och hu. Brita Eriksdotter i Björtomta, Rengsjö socken. Ungfaddrar: Jonas Olofsson i Haga, Ella Olofsdotter i Haga.
Bonde:omkring 1740 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 2)
Bosatt:omkring 1740 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 3)Erik Larsson och hustrun Brita Persdotter skrivs på uppslagen för Remsta nr 2 i samband med barnens födelse (1730-1740). [C:2, uppsl. 17] "Eric Larsson Brita Pärsdotter" skrivs också på motsvarande plats för "Remsta N.o 2." i den följande ministerialboken, upprättad 1740, för barnen födda 1740-1748 (dubblettnotis för dottern Anna 1740).
Omnämns:1762 4)Han nämns i samband med att sonen Pär gifter sig 1762-11-01 ("född i Remsta 1736 d. 28 Octob. fadren Eric Larsson, modren Brita Pärsdotter").
Död:1780-04-23 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 5)Dödsnotisen med datumet den 23 april 1780 lyder: "Remsta. Bond. Eric Larsson efter from lefnad af Ålderdom". Åldern 76 år 6 månader. (Ålderskolumnen för antal dagar är dold av det bokstöd som använts vid mikrofilmningen.)
Bouppteckning:1780-05-05 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 6)Bouppteckningen inleds: "Åhr 1780. den 5. Maji skjedde arfskifte efter afl. Bonden Erik Larsson i Remsta, då följande Ägendom upteknades och delades emellan des qwarlåtna Enka Hustru Brita Pärsdotter, hwars Målsman är, Herr Kyrkoherden Wälärewördige och Höglärde Magister Anders Forsslöf, som lagl. bör förordnas, och Sju Barn Sönerne, Lars, Pär, Hans och Erik, Sjelf myndige; Dottren Brita Eriksdotter, gifter med Bonden Olof Jonsson i Swartwik, Dottren Sigfrid [sic] bäckman, ej när, men i des ställe efter Fullmagt, anmodat Länsmannen Hamraeus [dvs. Hambraeus] att hännes rätt bewaka, Dottren Margeta gifter med Bonden Pär Michelsson i Ringa, alla närwarande". Arvslotterna nämns som "enkan Hustru Brita Pehrs Dotters andel"; "Sonen Lars Erssons andel"; "Sonen Pehr Erssons andel"; "Sonen Hans Erssons andel"; "Sonen Eric Erssons andel"; "Dottren Brita Ers Dotters andel"; "Dottren Sigfrid Bäckmans andel"; "Dottren Margeta Ers Dotters andel". Undertecknande bytesdeltagare är Lars Eriksson; Erik Ersson; Hans Ersson; Per Ersson; Olof Jonsson i Svartvik; Per Mickelsson i Ringa.

Familj med VII:114 Brita Persdotter (1704 - 1790)

Vigsel:1726-09-25 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 7)Vigselnotisen på uppslaget för Remsta nr 2, vid bonden Per Hanssons namn, lyder: "1726 Sept. 25 war Per Hanssons dotter Brud med namn Brigitta, med Eric Lars Tyres Son ifrån Haga, som nu förblif.r på hem(m)anet i Remsta. Til kyrkan och de fattige gafs och som är anfördt i kyrkieCladden."

Barn:
VI:57 Lars Eriksson (1728 - 1784)
Brita Eriksdotter (1730 - 1820)
Sigrid Bäckman (1733 - )
Per Eriksson (1736 - 1797)
Anna Eriksdotter+ (1740 - 1740)
Hans Eriksson (1741 - )
Erik Eriksson (1742 - 1829)
Margareta Eriksdotter (1748 - )

Noteringar

Inga dödsnotiser finns inskrivna på sidan för avlidna i Remsta nr 2 åren 1740-1775.
---
I husförhörslängden 1766, förhör i Remsta den 22 januari, skrivs för Remsta nr 2 [AI:1, 1766, p. 6]:
Erik Larsson (f. 1703-09-08), 63 år. [Luthers katekes:] "bene"
Hu. Brita (f. 1704-04-12), 62 år. I betygskolumnerna: "utinam bene"
Son Lars Ersson (f. 1728-01-25), 38 år. [Luthers katekes:] "beneqdm" och därefter tillagt: "et bene resp.[ondit]" [dvs. och svarade väl]
Hu. Gölin (f. 1733-12-15), 33 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "fragm."
Dotter Brita (f. 1760-07-22), 6 år. I betygskolumnerna: "i Jesu namn etc."
Dotter Helena (f. 1762-04-10), 4 år
Dotter Margta (f. 1763-12-22), 3 år
Pigan Karin Jonsdotter ("Jonae") (f. 1744-05-20), 22 år. [Innantilläsning:] "maleqdm"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "fragm."
Hans Ersson (f. 1741-06-08), 25 år. I kommentarskolumnen: "vide Haga" [dvs. se Haga]; före hans namn står "NB Haga".
Systern Margta (f. 1748-06-14), 18 år. [Innantilläsning:] "male"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "fragm."
Son Erik Ersson (f. 1742-12-06), 24 år. [Innantilläsning:] "beneqdm"; [Luthers katekes:] "beneqdm"; [Svebilii katekes:] "aliqd"
(Därefter följer skräddaren Per Ersson, f. 1736-10-28, och dennes familj.)
---
I husförhörslängden 1771 skrivs för Remsta nr 2 [AI:1, 1771, p. 6]:
Fadern Er. Larsson (f. 1703-09-08), 69 år. [Innantilläsning:] "bene"; [Luthers katekes:] "bene"
Modern hu. Brita (f. 1704-04-12), 68 år. [Luthers katekes:] "bene"
Son Lars Ersson (f. 1728-01-25), 44 år. [Innantilläsning:] "bene"; [Luthers katekes:] "bene"
Hu. Gölin (f. 1733-12-15), 38 år. [Innantilläsning:] "bene"; [Luthers katekes:] "bene"
Dotter Brita (f. 1760-07-22), 12 år. [Innantilläsning:] "benq"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene"
- Helena (f. 1762-04-10), 10 år. [Innantilläsning:] "benq"; [Luthers katekes:] "bene"
- Margta (f. 1763-12-22), 7 år, "A. B. C B.[oken]"
- Karin (f. 1766-09-30), 6 år
Son Erik (f. 1769-05-29), 3 år.
(Därefter skrivs Erik Ersson, f. 1742-12-06, för Remsta nr sub 2.)


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1703 Födelse 1703-09-08 Haga nr 1 (nuv. Haga 1:2), Norrala sn, HÄL.  1)
1704 7 mån Makan VII:114 Brita Persdotter föds 1704-04-12 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 8).
1708 4 år Brodern Peter (Per) Hagbom föds 1708-01-19 Haga nr 1 (nuv. Haga 1:2), Norrala sn, HÄL 1).
1726 23 år Vigsel VII:114 Brita Persdotter 1726-09-25 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  7)
1728 24 år Sonen VI:57 Lars Eriksson föds 1728-01-27 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 9).
1730 27 år Dottern Brita Eriksdotter föds 1730-11-10 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 9).
1733 30 år Dottern Sigrid Bäckman föds 1733-10-21 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 9).
1736 33 år Sonen Per Eriksson föds 1736-10-28 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 9).
~1740 Bonde omkring 1740 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  2)
~1740 Bosatt omkring 1740 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  3)
1740 36 år Dottern Anna Eriksdotter+ föds 1740-01-11 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 9).
1740 36 år Dottern Anna Eriksdotter+ dör 1740-03-13 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 9).
1741 37 år Sonen Hans Eriksson föds 1741-06-08 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 3).
1742 39 år Sonen Erik Eriksson föds 1742-12-06 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 3).
1748 44 år Dottern Margareta Eriksdotter föds 1748-01-14 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 3).
1754 51 år Modern VIII:226 Sigrid Eriksdotter dör 1754-10-16 Svartvik nr 3, Norrala sn, HÄL 10).
1757 53 år Systern Anna Larsdotter dör 1757-07-06 Svartvik nr 3, Norrala sn, HÄL 11).
1762 Omnämns 1762.  4)
1780 76 år Död 1780-04-23 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  5)
1780 76 år Bouppteckning 1780-05-05 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  6)

Källor

1)C:1, f. 15v
  
2)Se informationen om övriga händelser
  
3)C:3, p. 168
  
4)C:3, p. 105
  
5)C:4, f. 114r
  
6)Bouppteckningar 1777-1780, nr 139, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
7)C:2, f. 119v
  
8)C:1, f. 37v
  
9)C:2, uppsl. 17
  
10)C:3, p. 455
  
11)C:3, p. 446