Personakt Antavla

Erik Andersson Hara

Landsskrivare, befallningsman.

Far:Anders Eriksson Hara
Mor:N.N.

Född:Gladom+, Nätra sn, ÅNG 1)
Underlagman, vikarierande:Hälsingland, HÄL 2)
Landsskrivare:före 1656 Ångermanland, ÅNG 3)
Kronobefallningsman:från 1656 Hälsinglands södra fogderi, HÄL 4)
Bosatt:från 1656 Söderhamn, HÄL 5)
Jordinnehav:omkring 1662 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL 6)
Jordinnehav:från 1665 Ellne, Söderala sn, HÄL 7)
Död:1672-09-28 Söderhamn, HÄL 8)
Begravd:1672-11-14 Söderhamns kyrka, Söderhamn, HÄL 8)

Familj med N.N.

Barn:
Margareta Eriksdotter Hara

Noteringar

I Sikeborg, Urban: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt (...)", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 195f, anges om honom (här med förtydligade källhänvisningar):
"Renov db 1662, Gävleb:11, RA [Dombok 1662, renoverad, Gävleborg:11, Häradsrätter, Advokatfiskalen, Svea Hovrätts arkiv, Riksarkivet] 'Dato [1662 4/4] opwiste Befalninzman Wäll.d Erich Hahra ett breff dat: 2 Septemb: (1)653 dher vthinnnan hustro Ingridh Olufzdotter Sahl. H. Joens i Brundflo effterlefuerska bekienner sigh wara honom skyldigh på sin Sahl. mans opbörd 49 daler, och den Span måhl som hon i brefuet föregifuer hafua satt Befalningzman till handa, sade han sigh intet haffua bekommit'. En Jonas Erici Elnaeus från Söderala socken, Hälsingland, var komminister i Locke, Brunflo pastorat fr o m 1647, nämns där också i dec 1650, och hans änka levde 1663. Enl Bygdén (I:167) [dvs. Bygdén, Leonard: Hernösands stifts herdaminne. Bidrag till kännedom om prästerna och kyrkliga förhållanden till omkring Lule stifts utbrytning. Sthlm & Uppsala, d. 1, 1923, s. 167] skrev han ett bröllopskväde när underlagman Lars Källbjörnsson i Närby gifte bort sin dotter Katarina 1641. Om hans änka är identisk med Olaus Jonae [som var svärfar till Lars Källbjörnsson i dennes andra gifte] dotter Ingrid, bör hon alltså ha varit gift tidigare.

Denne Erik Andersson Hara (Hare) hade flera anknytningar till släkterna Krok, Nerbelius och Schalin. Han hade varit ökänd landsskrivare och bondeplågare i Ångermanland (J Nordlander, Norrländska samlingar 4:2, 1942) [Nordlander, Johan: Domare och präster, krigare och borgare, Norrländska samlingar 4:2, Sthlm 1942], innan han 1656 tillträdde som befallningsman i Hälsinglands södra kontrakt (Flintenberg I:289) [Flintenbergs samlingar, I:289, HLA], och bosatte sig med hustrun i Söderhamn (ml Vnl 1656, KA) [mantalslängd 1656, Västernorrlands län, Kammararkivet, Riksarkivet].

Under Lars Larsson Nerblius i Närby sjukdomstid skötte han delvis underlagmanstjänsten (J E Almquist, Lagsagor och domsagor, d 1, 1954) [Almquist, Jan Eric: Lagsagor och domsagor i Sverige. Med särskild hänsyn till den judiciella indelningen, d. 1, Sthlm 1954]. Han uppbjöd 1665 på Söderala ting ett hemman i Ellne om 21 öre i skatt, vilket han köpt av faktorn Johan Eskilssons arvingar (db 1665, HLA) [dombok för Hälsingland 1665, HLA]. Erik Hara avled 1672 28/9 och begravdes i Söderhamns kyrka 14/11 (tryckt likpredikan, patentfolie, KB) [Svenska verser till och över enskilda (likpredikan över Erik Hara, begravd 1672-11-14), (jag saknar volymnummer), Kungliga Biblioteket].

Hans dotter Margareta Eriksdotter Hara gifte sig i staden med Lars Larsson Nerbelius son Johan Larsson Nerbelius (Broman II, släkten Nerbelius [Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, genealogi över släkten Nerbelius (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 675], jmf renov db 1669, Gävleborg, Norrala ting, RA) [Renoverad dombok 1668 (sic), Gävleborg:18, Häradsrätter, Advokatfiskalen, Svea Hovrätts arkiv, Riksarkivet], som 1672 efterträdde svärfadern som befallningsman (han var innan underlagman i Jämtland, J Bromé, Jämtlands och Härjedalens historia, d 3, Sthlm 1954, s 225). Johan avled 1676 och begravdes 17/2 (tryckt likpredikan, Saml band, fol 2:20, KB) [Svenska verser till och över enskilda (likpredikan över befallningsman Johan Larsson Nerbelius, begravd 1676-02-17, av J. Aurivillius, N.P. Gris och J. Hellman), samlingsband fol. 2:21, Kungliga Biblioteket]. Margareta gifte före 1690 om sig med befallningsman Nils (Larsson) Uhr i Söderhamn (renov db 1690, Gävleb:37b, fol 879r, v [ska vara: 897] RA) [dombok 1690, renoverad, Gävleborg 37:b, fol. 897 r, v, Häradsrätter, Advokatfiskalen, Svea Hovrätts arkiv, Riksarkivet]. Denne, av gävlesläkten Uhr, var kronofogde i Härjedalens fögderi 1684-1700, och dog i Söderhamn 1700 11/5 (begravd 10/5 [sic - något datum måste vara felskrivet i mina anteckningar] enl tryckt likpredikan, fol, KB) [Svenska verser till och över enskilda, likpredikan över Nils Uhr, folio (jag saknar volymnummer), Kungliga Biblioteket. Margareta överlevde honom (Släkten Uhr. Familjeanteckningar, s. 6, i GF:s [dvs. Genealogiska Föreningen, Stockholm] släktarkiv).

I Biographica, KA [ämnesserien Biographica, Kammararkivet i Riksarkivet], finns i bunten om släkten Hara ett odat brev från dåvarande landsskrivaren Nils Uhr till Kungl Maj:t, som nämner svärfaderns trogna tjänst i Västerbotten, Ångermanland och Hälsingland, och hur Uhrs hustrus hemman i Jämtland av fienden blivit ödelagt. Han ber med hänvisning till detta om förskoning från den rest på 640 daler silvermynt som Erik Hara kommit i till kronan, med argumenteringen att skulden ofelbart hade kunnat bevisas oriktig, om inte Haras handlingar jämte all hans övriga egendom gått förlorade i den för några år sedan timade brand, som avbrände hela Söderhamn. Haras arvingar erhöll senare eftergift på resten, enl Kungl Maj:ts odat brev. (Eftersom han då ännu kallar sig landsskrivare, ägde hans bröllop med Margareta rum någon gång före 1684.)

Det var möjligen genom sin måg som Erik Hara kom i besittning av Borg (nr 1 [Norrala]), som han senast 1665 sålde till prosten i Tuna, Medelpad, mag Olof Andersson Lidman. Lidman gifte om sig tidigast 1669 (Bygden IV:177) [Bygdén, Leonard: Hernösands stifts herdaminne. Bidrag till kännedom om prästerna och kyrkliga förhållanden till omkring Lule stifts utbrytning. Sthlm & Uppsala, d. 4, 1926, s. 177] med Cecilia Larsdotter Nerbelia (Broman II [Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, genealogi över släkten Nerbelius (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 676]. Cecilia, Lars Källbjörnssons dotter, var änka efter lantmätare Anders Börjesson Gadd i Borg).

Vad Eriks härstamning beträffar, var han (---) [s. 196:] snarare befryndad med bonden Anders Eriksson Hara i Gladom i Nätra, Ångermanland (Bygdén II:376) [Bygdén, Leonard: Hernösands stifts herdaminne. Bidrag till kännedom om prästerna och kyrkliga förhållanden till omkring Lule stifts utbrytning. Sthlm & Uppsala, d. 3, 1925, s. 376]. Eriks bror Johan är troligen identisk med Johan Andersson Hara, ogift tullnär i Söderhamn 1660-1662 (ml Vnl, KA [mantalslängd 1660-1662, Västernorrlands län, Kammararkivet, Riksarkivet] - Erik och Johan var hursomhelst bröder, se Nordlander), och som enl Broman II:710 [Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Schalin (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 710] gifte sig med Katarina Johansdotter Modina från Mo [Mo sn i Hälsingland], dotterdotter till Laurentius Erici (Schalin) i Söderala - om denne, se s 175f. (Katarinas och Johans dotter Brita Hara trädde in i äktenskapet med länsmannen Per Sverkilsson i Söderala (Broman II:710) (---)."


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
<1656 Landsskrivare före 1656 Ångermanland, ÅNG.  3)
>1656 Kronobefallningsman från 1656 Hälsinglands södra fogderi, HÄL.  4)
>1656 Bosatt från 1656 Söderhamn, HÄL.  5)
~1662 Jordinnehav omkring 1662 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL.  6)
>1665 Jordinnehav från 1665 Ellne, Söderala sn, HÄL.  7)
1672 Död 1672-09-28 Söderhamn, HÄL.  8)
1672 Begravning 1672-11-14 Söderhamns kyrka, Söderhamn, HÄL.  8)

Källor

1)Meddelat av: Nordvall, Jan O., Rundhällsv. 10, 722 31 Västerås (brev dat. Västerås 1997-03-02)
  
2)Almquist, Jan Eric: Lagsagor och domsagor i Sverige. Med särskild hänsyn till den judiciella indelningen, d. 1, Sthlm 1954
  
3)Nordlander, Johan: Domare och präster, krigare och borgare, Norrländska samlingar 4:2, Sthlm 1942
  
4)Flintenbergs samlingar, I:289, HLA
  
5)Mantalslängd 1656, Västernorrlands län, KA, Riksarkivet
  
6)Dombok för Hälsingland 1662, renoverad, Gävleborg:11, Häradsrätter, Advokatfiskalen, Svea Hovrätts arkiv, Riksarkivet
  
7)Dombok för Hälsingland 1665, HLA
  
8)venska verser till och över enskilda (likpredikan över Erik Hara, begravd 1672-11-14), (jag saknar volymnummer), Kungliga Biblioteket