Personakt Antavla

V:5 Anders Olsson

Husman. Blev 66 år.

Far:VI:9 Olof Andersson (1733 - 1791)
Mor:VI:10 Margareta Olsdotter (1728 - 1791)

Född:1771-08-21 Skensta nr sub 3, Norrala sn, HÄL 1)Födelsenotisen är införd på en avgränsad del av uppslaget för födda i Skensta nr 3. Föräldrar: Olof Andersson och Margta Olsdotter. Faddrar: Per Ersson och hu. Karin Olsdotter i Skensta; Per Andersson och hu. Brita Hansdotter i Kolsta. (Ungfaddrar:) Gymnasisten Jonas Schenler, pigfadder Margta Persdotter i Skensta.
Arvsskifte:1791-10-15 Skensta nr sub 3, Norrala sn, HÄL 2)Det gemensamma arvsskiftet efter föräldrarna hålls i Skensta den 15 oktober 1791. Se utdrag ur bouppteckningen i faderns personakt.
Arvsskifte:1800-02-24 Å nr sub 2, Norrala sn, HÄL 3)Bouppteckningen efter fastern inleds: "År 1800. den 24 Februarii skjedde Bouptekning och Arfskifte efter afl. LandBonden Olof Johanssons Enka, Hustru Ingri Andersdotter i Å Norrala Sokn; då dess qwarlåtenskap upgafs, wärderades och, efter lott, byttes emellan nedanstående arfwingar och hwar tog sin andel om händer. Bemälte Arfwingar woro Broder Son Anders Jonsson i Remsta, Brodersdottren Pär Anderssons Hustru Kjerstin Andersdotter i Wedmora ooch Enånger, Brodren Bonden Pär Andersson i Kolsta, Brodren Fiskaren Anders Andersson i Remsta, Broder Sonen Olof Olofsson i Skjensta, Broder Sonen drängen Anders Olofsson i Skjensta, kyrkowärden Erik Pärssons Hustru Systren Karin Andersdotter i Skjettene, Syster Sonen Bonden Olof Jonsson i Skjensta, Syster Sonen Skomakaren Anders Jonsson i Skjensta, Syster Sonen Bonden Jon Jonsson i Snarböle, och Bonden Sven Jonssons Hustru Systerdottren Kjerstin Jonsdotter i Ingsta. Alla boende i Norrala, utom åfwannämnda Kjerstin Andersdotter, och woro härwid närwarande." Ingen fast egendom upptas. Boet består av en silverbägare, en kopparkittel, kärl, säng-, gång- och linkläder, samt böcker. Under "Spanmål" sägs: "En fordran hos Anders Jonsson i Remsta På innestående arf 2 f.r korn" 22 daler 16 öre kopparmynt; "Hos Pär Andersson i Kolsta 7 f.r korn" 78 daler 24 öre; "Innestående arf hos Anders Jonss. i Remsta" 75 daler 10 öre. Undertecknande bytesdeltagare är Anders (bomärke) Jonsson i Remsta; Per Andersson i Vedmora [Enångers sn]; Per Andersson i Kolsta; Anders Andersson i Remsta; Olof Olofsson i Skensta; Anders Olsson ("Olf son"); Erik Persson i Skettene; Olof Jonsson i Skensta; Anders Jonsson i Skensta; Jon Jonsson i Snarböle; Sven Jonsson i Ingsta.
Bosatt:omkring 1816 Skensta, Norrala sn, HÄL 4)
Död:1838-01-03 Skensta, Norrala sn, HÄL 5)Dödsnotisen uppger att husman Anders Olofsson i Skensta avlidit av bråck 1838-01-03, 66 1/3 år gammal.

Familj med V:6 Sigrid Larsdotter (1775 - 1841)

Vigsel:1804-05-10 Norrala sn, HÄL 6)Vigselnotisen med datumet den 10 maj 1804 lyder: "B. S. And. Olsson i Skjensta och B. D. Sigrid Larsd:r i Vad". I kommentarskolumnen står: "Giftoman Brudens ---sta [dvs. äldsta, förleden dold av marginalskugga i den mikrofilmade kopian] Bror Bond. Grels L-- i Vad."

Barn:
IV:3 Lars Andersson (1808 - 1875)
Märta (Margareta) Andersdotter (1812 - 1853)

Noteringar

I husförhörslängden 1816-21 upptas på uppslaget för Skensta utanvids [AI:2, uppsl. 82]:
Husmannen ["H.M."] Anders Olsson (f. 1771), befriad
Hustru Sigrid Larsdotter (f. 1775)
Son Olof (f. 1805-05-21), första nattvarden 1821
Son Lars (f. 1808-11-10)
Dotter Margta (f. 1812-01-04)
---
I husförhörslängden 1822-27 upptas under Skensta utanvids [AI:3, uppsl. 90]:
Husmannen ["H.M."] Anders Olofsson (f. 1771), "Ofärdig"
Hustru Sigrid Larsdotter (f. 1775, med otydligt datum)
Son Olof (f. 1805-05-21)
Son Lars (f. 1808-11-10), första nattvarden 1824
Dotter Margta (f. 1812-01-11), första nattvarden 1827-06?-24
---
I husförhörslängden 1828-34 upptas under Skensta utanvids [AI:4, uppsl. 91]:
Husmannen Anders Olsson (f. 1771), befriad, ofärdig
Hustru Sigrid Larsdotter (f. 1775-02-04 i Vad nr sub 1)
Son Olof (f. 1805-02?21), utflyttad till Söderhamn 1834
Son Lars (f. 1808-11-10), inflyttad från uppsl. 90 1834, utflyttad till uppsl. 90 1829 [på detta uppslag anges han emellertid ha flyttat in 1830]
Hustru Sara Paulsdotter (f. 1810-03-27), inflyttad från uppsl. 78 1835
Dotter Margta (f. 1812-01-11), första nattvarden 1827
---
I husförhörslängden 1835-40 upptas under Skensta utanvids [AI:5, uppsl. 118]:
Fadern, husmannen Anders Olsson (f. 1771, d. 1838-01-03?), "Bråck"
Änkan, hustru Sigrid Larsdotter (f. 1775-02-04), "sjukl."
Son [ändrat till "Husm.", med noteringen "Fördelstag."] Lars Andersson (f. 1808-11-10)
Hustru Sara Paulsdotter (f. 1810-03-27)
Son Anders (f. 1836-09-18)
Son Paul (f. 1839-06?-09)
[Anders Olssons:] Dotter Margta (f. 1812-01-11), utflyttad till uppsl. 116 1836


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1771 Födelse 1771-08-21 Skensta nr sub 3, Norrala sn, HÄL.  1)
1775 3 år Makan V:6 Sigrid Larsdotter föds 1775-02-04 Vad nr sub 1, Norrala sn, HÄL 7).
1791 19 år Fadern VI:9 Olof Andersson dör 1791-03-05 Skensta nr sub 3, Norrala sn, HÄL 8).
1791 19 år Modern VI:10 Margareta Olsdotter dör 1791-06-12 Skensta nr sub 3, Norrala sn, HÄL 8).
1791 20 år Arvsskifte 1791-10-15 Skensta nr sub 3, Norrala sn, HÄL.  2)
1800 28 år Arvsskifte 1800-02-24 Å nr sub 2, Norrala sn, HÄL.  3)
1804 32 år Vigsel V:6 Sigrid Larsdotter 1804-05-10 Norrala sn, HÄL.  6)
1808 37 år Sonen IV:3 Lars Andersson föds 1808-11-10 Skensta, Norrala sn, HÄL 9).
1812 40 år Dottern Märta (Margareta) Andersdotter föds 1812-01-04 Skensta, Norrala sn, HÄL 10).
~1816 Bosatt omkring 1816 Skensta, Norrala sn, HÄL.  4)
1838 66 år Död 1838-01-03 Skensta, Norrala sn, HÄL.  5)

Källor

1)C:3, p. 209
  
2)Bouppteckningar 1790-1792, nr 134, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
3)Bouppteckningar 1798-1800, nr 117, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
4)AI:2, uppsl. 82
  
5)C:6
  
6)C:4, f. 103v
  
7)C:3, p. 340
  
8)C:4, f. 118v
  
9)C:4, f. 60v
  
10)C:4, f. 68v