Personakt

Karin Olsdotter

Bosatt:Skettene nr 2+, Norrala sn, HÄL 1)
Övrigt tingsärende:1669-11-03 Norrala ting, HÄL 2)Vid det extraordinarie Norrala ting den 3 november 1669 behandlas bl.a. följande ärende: "Dato insinuerade Peder Erichsson i Siätten(n)e en skrifft dat. den 9 Martij 1669 bekräfftat af gode mäns och witnens wndertechnande, angående det han och hans Hustro Kirstin Jonsdotter, hafwa oplåtit wng Per Ersson som ähr Per Erssons SysterSon och hans Hustro Karin Olufsdotter besittningsRätten till dheres Hemman Siättene i skatt 13 ./. 21[?] p(enningar) der emot dhe skola wara förplichade, dett gamble folket, som barnlöse ähre, wähl till dödedagar försörria. Hwilken dheras giorde Disposition, Rätten intet kunde ogilla, aldenstundh dett Wnge Per Erichsson ähr närmaste Slächt och bördeman, [uppsl. 80:] Och att ingen af slächten hafwer wellat denna förordningh, som gamble Folket länge hafua hafft i wärk-- --quällia, wthan samptl. warit der med benögde nåhr gamble folket giorde brölop åth wnge Per Erichsson och hans Hustro, [här följer en överstruken mening och en hänvisning till en något otydlig notering i marginalen:] Och wart wnge Per Ersson aff Rätten förmandt att icke allena wara lydig och det --- gamble folkedt, wthan och ställa sig wäl i byn och --- [två otydliga ord]. Men [åter i brödtexten:] hwadh som öfuerskiuter af egendomen är honom för kosten kan b--- [två otydliga ord], dhet skall till arfgången effter dhet 31 Cap Jordb(alken)".
Död:före 1689 Skettene nr 2+, Norrala sn, HÄL 3)
Omnämns:1689 4)Hon omnämns indirekt genom att hennes make Per Eriksson i Skettene anges gifta sig med sin andra hustru 1689.

Familj med Per Eriksson (~1640 - 1690)

Vigsel:före 1669 1)

Barn:
Per Persson+ (1677 - )
Lars Persson (1683 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
<1669 Vigsel Per Eriksson före 1669.  1)
1669 Övrigt tingsärende 1669-11-03 Norrala ting, HÄL.  2)
<1689 Död före 1689 Skettene nr 2+, Norrala sn, HÄL.  3)
1689 Omnämns 1689.  4)

Källor

1)Se Övrigt tingsärende
  
2)Dombok för Hälsingland 1669, Norrala ting 1669-11-03, uppsl. 79-80, HLA
  
3)Se Omnämns
  
4)Vigsel- och begravningslängd för Norrala 1688-89 samt för Trönö 1689, Uppsala domkapitels handlingar, vol. E V:93 1), p. 130-136, ULA