Personakt

Katarina Schröder (Schrodera, Schroderus)

Fadderskap:1715 prästgården, Norrala sn, HÄL 1)"Mademoiss: Catharina Schröder" [sista delen av hennes tillnamn är otydligt p.g.a. bläckfläck], utan angiven vistelseort, står 1715 som ungfadder till Margareta (f. 1715-06-16), dotter till kyrkoherden i Norrala pastorat Petrus P. Aurivillius och Katarina Nilsdotter Clewberg.
Fadderskap:1719 Sand (Svarven nr 3), Norrala sn, HÄL 2)"Catharina Schrodera", utan angiven vistelseort, står 1719 som ungfadder - jämte höglärde Petrus Stillmark - till Karin ("Catharina) (f. 1719-10-15), dotter till gästgivaren Olof Hansson på Sand och Anna Mickelsdotter.
Fadderskap:1719 Siknäs nr 1, Norrala sn, HÄL 3)"Jungf. Caisa Schroder", utan angiven vistelseort, står 1719 som fadder till Jonas (f. 1719-01-23), son till Erik Jonsson och hu. Kerstin Jakobsdotter i Siknäs nr 1. (Vid samma tillfälle står kyrkoherden Petrus Aurivillius som ordinarie fadder.)
Fadderskap:1721 komministergården+, Orsten, Trönö sn, HÄL 4)1721 står "den dygdbefästa Jungfru Jungf: Caisa Schroder", utan angiven vistelseort, som ungfadder till Jakob (f. 1721-12-09), son till komministern Jakob Norelius och hu. Sara Hanelia i Trönö socken.
Fadderskap:1722 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL 5)"Jungf. Cath: Schroder [sic]", utan angiven vistelseort, står 1722 som ungfadder - jämte fänrik Enberg - till Margareta (f. 1722-09-11), dotter till [landbonden] Jöns Olsson och Barbro Persdotter i Ringa nr 6. [De var också landbofolk på Närby nr 1.]
Död:1738 Norrtälje sn, UPP 6)

Familj med Olof Strandberg (1693 - 1743)

Vigsel:1723-07-21 prästgården+, Norrala sn, HÄL 7)Vigselnotisen är införd på uppslaget som reserverats för vigsel- och dödsnotiser för kyrkoherdefamiljen i Norrala prästgård. Den lyder: "Anno 1723 d. 21 Julji [sic] ingick Adjunctus til Delsbo, Wyrdige och Högwellärde H. Olof Strandberg, Christärl.t Äcthenskap med Ärborna och dygderijka Jungfru Catharina Schrödera [Vid hennes tillnamn har en referens gjorts till en senare kommentar i marginalen, gjord med 1700-talshand: "dödde Pastorska i Nortelje 1738.".] Wid samma tilfälle gafs til Kyrkan och de fattiga __ 13 D.r 16 /."

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1693 Maken Olof Strandberg föds 1693-07-27 komministergården, Orsten, Trönö sn, HÄL 8).
1715 Fadderskap 1715 prästgården, Norrala sn, HÄL.  1)
1719 Fadderskap 1719 Sand (Svarven nr 3), Norrala sn, HÄL.  2)
1719 Fadderskap 1719 Siknäs nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)
1721 Fadderskap 1721 komministergården+, Orsten, Trönö sn, HÄL.  4)
1722 Fadderskap 1722 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL.  5)
1723 Vigsel Olof Strandberg 1723-07-21 prästgården+, Norrala sn, HÄL.  7)
1738 Död 1738 Norrtälje sn, UPP.  6)

Källor

1)C:2, uppsl. 109
  
2)C:2, uppsl. 102
  
3)C:2, uppsl. 25
  
4)Trönö C:1, p. 122
  
5)C:2, uppsl. 86
  
6)Se Vigsel
  
7)C:2, f. 111r
  
8)Trönö C:1, p. 97