Personakt Antavla

Jon Eriksson

Bonde. Blev 78 år.

Far:VII:117 Erik Jonsson (1691 - 1756)
Mor:VII:118 Kerstin Jakobsdotter (1701 - 1782)

Född:1731-05-14 Siknäs nr 1, Norrala sn, HÄL 1)Föräldrar till "Jonas": Bonden Jakob Olssons måg Erik Jonsson och hustrun Kerstin Jakobsdotter i Siknäs nr 1. Faddrar: Olof Olofsson i Skettene och hustru Kerstin Olsdotter; Erik Larsson i Arklo och hustru Brita Jonsdotter. Ungfaddrar: Olof i Skettene, pigan Karin Jonsdotter från Trönö.
Bosatt:omkring 1756 Arklo nr 1, Norrala sn, HÄL 2)Drängen Jonas "Erici" (f. 1731-05-14), 25 år, skrivs bland tjänstefolket på Erik Larssons hemman Arklo i husförhörslängden 1756.
Tjänstedräng:omkring 1756 Arklo nr 1, Norrala sn, HÄL 3)
Bosatt:omkring 1759 Åkre nr sub 1, Norrala sn, HÄL 4)Jon Ersson och hu. Margta Ersdotter skrivs på ena sidan av uppslaget för födda i Arklo-hemmanet i samband med barnens födelse (1759-1775). Jämför utdragen ur husförhörslängderna under Noteringar.
Bonde:omkring 1763 Arklo nr sub 1, Norrala sn, HÄL 5)
Övrigt tingsärende:1776-04-25 Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborg 6)Den 25 april 1776 behandlas vid Norrala häradsrätt följande:
"§. 15.
S.d. I anseende dertill att Jon Eriksson N.o 1: i Arklo, Norrala Sokn, är fattig och åbor ett swagt roteradt hemman om 5. öres skatt, hwadan han ock till roterings lastens utgörande tarfwar understöd; Altså, och uppå des derom gjorde ansökning, fant Härads Rätten godt, att till hjelp och undsättning föreslå honom af Uddemantalsmedlen Sjutio twå D:r Kprmt: Om hwilka medels utbekommande han hos Kongl. Maj.ts höga Befallningshafwande i Länet sig i ödmjukhet anmäler".
 
Byvaktare:1778 Arklo, Norrala sn, HÄL 7)
Bonde:omkring 1782 Arklo nr sub sub 1, Norrala sn, HÄL 8)
Bosatt:omkring 1782 Arklo nr sub sub 1, Norrala sn, HÄL 8)
Död:1809-08-04 Arklo nr sub 1, Norrala sn, HÄL 9)Dödsnotisen med datumet den 4 augusti 1809 lyder: "Arklo. G. Bond. Jon Ersson, efterl. 4 Söner". Dödsorsak. "Ålderdom". Åldern 78 år.
Bouppteckning:1809-10-13 Arklo nr sub 1, Norrala sn, HÄL 10)Bouppteckningen inleds: "År 1809 den 13 October uppteknades och delades qwarlåtenskapen efter Bonden Jon Eriksson i Arklo, Norrala Sockn, hwilken med döden afgick den 4 aug. detta år, emellan dess barn Bonden Erik Jonsson i Arklo, Bonden Lars Jonsson i Swarfwen, Bonden Jon Jonsson i Siknäs, Bonden Jakob Jonsson i Boda och Dotterbarnen hos Lars Jonsson i Kolsta, neml. Sonen Jonas, för hwilken Fadren Lars Jonsson war nerwarande och Dottren Anna, hwars Förmyndare är Bonden Erik Larsson i Arklo. Alla närwarande". Egendomen inleds med "Åtskilligt som Fadren undantagit": Kläder, en kopparskål, en ko, en drickstunna, en drickskanna och en flaska om tre stop, en gammal "Bår" och en gammal tunna, en brännvinskagge och ett skåp i bryggstugan, en "Stannsäng" och ett runt bord, en get och "en sämer karmstol", snickaredon, en söndrig fotpanna och en ljusstake av mässing, samt ett lispund fläsk. I längden upptas också "Fadrens Andel efter Arfskiftes längden af år 1796 den 23 Maji". Bland skulderna upptas: "Utlöst Modrens byteslängd från Tinget" 8 skillingar 7 runstycken. Boets behållning blir drygt 83 riksdaler. Undertecknande bytesdeltagare är Erik (bomärke) Jonsson i Arklo; Lars Jonsson i Svarven; Jon (bomärke) Jonsson i Siknäs; Jakob (bomärke) Jonsson i Boda; Lars Jonsson i Kolsta; Erik (bomärke) Larsson i Arklo.

Familj med Margareta Eriksdotter (1735 - 1796)

Vigsel:1758-05-28 Arklo nr 1, Norrala sn, HÄL 11)Vigselnotisen på sidan för vigda i Arklo-hemmanet lyder: "Dr. Jon Ersson med pig. Margta Ersdotter __ 1758. 28 Maji. Han född 1731 d. 14 Maji, fadren Eric Jonson, modr. hust. Cherstin Jacobsdotter i Siknäs. Hon född 1735 d. 4 Octob. fadren Erik Larsson, mod. Brita Jonsdotter i Arklo."

Barn:
Kerstin Jonsdotter+ (1759 - 1759)
Erik Jonsson (1760 - 1834)
Brita Jonsdotter (1763 - 1799)
Lars Jonsson (1766 - 1834)
Jon Jonsson (1770 - 1820)
Jakob Jonsson (1775 - )

Noteringar

I husförhörslängden 1763 redovisas Arklo första gången som två hemman. Bonden Erik Larssons hemman nämns först men har fått nummer 2, medan mågen Jon Erikssons hemmansdel fått nummer 1 [AI:1, 1763, p. 7]:
Mågen [till Erik Larsson i nr 2] Jon Ersson (f. 1731-05-14), 32 år
Hustru Margta Eriksdotter ("Erici") (f. 1735-10-04), 28 år
Son Erik (f. 1760-11-13), 13 år
Pigan Ingrid (f. 1748-09-17), 15 år
---
I husförshörslängden 1763 är Arklo-hemmanet också uppdelat på två hushåll, båda med numret 1. För Jon Erssons del skrivs [AI:1, 1766, p. 8]:
Måg [dvs. till Erik Larsson som skrivs för det hushåll i Arklo som skrivs direkt före] Jon Ersson (f. 1731-05-14), 35 år
Hustru Margta Eriksdotter ("Erici") (f. 1735-10-04), 31 år
Son Erik (f. 1760-11-13), 6 år
Dotter Brita (f. 1763-11-21), 3 år
Drängen Erik Ersson (f. 1734-11-04), 32 år
---
I husförhörslängden 1771 skrivs för Arklo nr 1 och nr sub 1. För nr sub 1 [AI:1, 1771, p. 8]:
Jon Ersson (f. 1731-05-14), 41 år
Hustru Margta (f. 1735-10-04), 37 år
Son Erik (f. 1760-11-12), 10 år
" Lars (f. 1766-11-01), 4 år
" Jonas (f. 1770-02-16), 2 år
Dotter Brita (f. 1768-11-21), 7 år
Pigan Helena (f. 1730-xx-02), 42 år
---
I husförhörslängden 1772 skrivs för Arklo nr sub 1 [AI:1, 1772, p. 8]:
Jon Ersson (f. 1731-05-14), 42 år
Hustru Margta (f. 1735-10-04), 38 år
Son Erik (f. 1760-11-12), 12 år
Lars (f. 1766-11-01), 7 år
Jonas (f. 1770-02-16), 3 år
dotter Brita (f. 1763-11-21)
Pigan Helena Nordling (f. 1730-04-02)
Drängen Olof (f. 1756-03-25), 17 år
---
I husförhörslängden 1773 skrivs för Arklo nr sub 1 [AI:1, 1773, p. 7]:
Jon Ersson (f. 1731-05-14), 43 år
Hustru Margta (f. 1735-10-04), 39 år
Son Erik (f. 1760-11-12), 13 år
Lars (f. 1766-11-01), 8 år
Jonas (f. 1770-02-16), 4 år
Dotter Brita (f. 1763-11-21), 10 år
---
I husförhörslängden 1777 skrivs för Arklo nr sub 1 [AI:1, odaterad, p. 6]:
Jon Ersson (f. 1731-05-14), 46 år
Hustru Margta Ersdotter (f. 1735-10-04), 42 år
Son Erik (f. 1760-11-12), 16 år
Lars (f. 1766-11-01), 11 år
Jonas (f. 1770-02-16), 6 år
Jakob (f. 1775-03-26), 2 år
Dotter Brita (f. 1763-11-21), 13 år
---
I husförhörslängden 1778 skrivs för Arklo nr sub 1 [AI:1, "1777", p. 7]:
Byvaktaren Jon Ersson (f. 1731-05-14), 47 år
Hustru Margta Ersdotter (f. 1735-10-04), 43 år
Son Erik (f. 1760-11-12), 17 år
Lars (f. 1766-11-01), 12 år
Jonas (f. 1770-02-16), 8 år
Jakob (f. 1775-03-26), 3 år
Dotter Brita (f. 1763-11-21), 14 år
---
Husförhörslängden 1782 är defekt och byarna Siknäs till Haga saknas. Arklo finns på den sista sidan före avbrottet och omfattar nr 1 (Lars Erssons hemman) samt "s s 1" (det vill säga nr sub sub 1), Jon Erssons hemman. Eftersom följande sida saknas framgår det inte om det också fanns en nr sub 1. För Jon Erssons hemman skrivs emellertid [AI:1, 1782, p. 6]:
Jon Ersson (f. 1731-05-14), 50 år
Hustru Margta Ersdotter (f. 1735-10-04), 47 år
Son Erik (f. 1760-11-12), 22 år
Lars (f. 1766-11-01), 16 år
Jonas (f. 1770-02-16), 12 år
Jakob
Dotter Brita (f. 1763-11-21)
---
Senare delades nr 1 så att Jon Erikssons svåger Lars Ersson (f. 1738, d. 1820-04-12) i husförhörslängden 1816-21 förestår nr sub 1 medan Lars Erssons son Erik (f. 1761) förestår nr 1 och Jons son Erik förestår nr sub sub 1. [AI:2, uppsl. 52-54]]


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1731 Födelse 1731-05-14 Siknäs nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
1734 3 år Brodern Erik Eriksson föds 1734-11-04 Siknäs nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1735 4 år Makan Margareta Eriksdotter föds 1735-10-04 Arklo nr 1, Norrala sn, HÄL 12).
1738 6 år Brodern VI:59 Olof Eriksson föds 1738-02-13 Siknäs nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1738 7 år Systern Kerstin Eriksdotter+ dör 1738-06-15 Siknäs nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1741 10 år Systern Kerstin Eriksdotter föds 1741-07-02 Siknäs nr 1, Norrala sn, HÄL 13).
~1756 Bosatt omkring 1756 Arklo nr 1, Norrala sn, HÄL.  2)
~1756 Tjänstedräng omkring 1756 Arklo nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)
1756 25 år Fadern VII:117 Erik Jonsson dör 1756-06-18 Siknäs nr 1, Norrala sn, HÄL 14).
1758 27 år Vigsel Margareta Eriksdotter 1758-05-28 Arklo nr 1, Norrala sn, HÄL.  11)
~1759 Bosatt omkring 1759 Åkre nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  4)
1759 27 år Dottern Kerstin Jonsdotter+ föds 1759-05-03 Arklo nr sub 1, Norrala sn, HÄL 4).
1759 28 år Dottern Kerstin Jonsdotter+ dör 1759-06-19 Arklo nr sub 1, Norrala sn, HÄL 4).
1760 29 år Sonen Erik Jonsson föds 1760-11-13 Arklo nr sub 1, Norrala sn, HÄL 4).
~1763 Bonde omkring 1763 Arklo nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  5)
1763 32 år Dottern Brita Jonsdotter föds 1763-11-21 Arklo nr sub 1, Norrala sn, HÄL 4).
1766 35 år Sonen Lars Jonsson föds 1766-11-11 Arklo nr sub 1, Norrala sn, HÄL 4).
1770 38 år Sonen Jon Jonsson föds 1770-02-16 Arklo nr sub 1, Norrala sn, HÄL 4).
1775 43 år Sonen Jakob Jonsson föds 1775-03-26 Arklo nr sub 1, Norrala sn, HÄL 15).
1776 44 år Övrigt tingsärende 1776-04-25 Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborg.  6)
1778 Byvaktare 1778 Arklo, Norrala sn, HÄL.  7)
~1782 Bonde omkring 1782 Arklo nr sub sub 1, Norrala sn, HÄL.  8)
~1782 Bosatt omkring 1782 Arklo nr sub sub 1, Norrala sn, HÄL.  8)
1782 50 år Modern VII:118 Kerstin Jakobsdotter dör 1782-03-13 Siknäs nr 1, Norrala sn, HÄL 16).
1783 52 år Systern Karin Eriksdotter dör 1783-08-15 Svartvik nr 3, Norrala sn, HÄL 17).
1784 53 år Systern VII:8 Margareta Eriksdotter dör 1784-11-11 Svartvik nr 1, Norrala sn, HÄL 18).
1785 54 år Brodern Jakob Eriksson dör 1785-10-13 Siknäs nr 1, Norrala sn, HÄL 19).
1796 64 år Makan Margareta Eriksdotter dör 1796-05-12 Arklo nr sub 1, Norrala sn, HÄL 20).
1799 68 år Dottern Brita Jonsdotter dör 1799-12-12 Kolsta nr 1, Norrala sn, HÄL 21).
1803 72 år Systern Kerstin Eriksdotter dör 1803-07-12 Siknäs nr 1, Norrala sn, HÄL 22).
1809 78 år Död 1809-08-04 Arklo nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  9)
1809 78 år Bouppteckning 1809-10-13 Arklo nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  10)

Källor

1)C:2, uppsl. 25
  
2)AI:1, 1756, p. 9
  
3)Se Bosatt
  
4)C:3, p. 180
  
5)AI:1, 1763, p. 7
  
6)Dombok 1776 för Hälsingland, renoverad, Häradsrätter, Gävleborg:165, f. 448, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, Riksarkivet
  
7)AI:1, 1777, p. 7
  
8)AI:1, 1782, p. 6
  
9)C:4, f. 130v
  
10)Bouppteckningar 1808-1809, nr 145, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
11)C:3, p. 26
  
12)C:2, uppsl. 23
  
13)C:3, p. 184
  
14)C:3, p. 427
  
15)C:4, f. 1v
  
16)C:4, f. 114v
  
17)C:4, f. 115v
  
18)C:4, f. 116r
  
19)C:4, f. 116v
  
20)C:4, f. 120r
  
21)C:4, f. 121v
  
22)C:4, f. 123r